Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 Grunt Štefana Kováře

f 699a

Letha 1576 Štefan Kovář koupil podsedek svůj od Staňka Lapoucha za 21 R.
Za kderejž j[es]t závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 vyplnil 18 R a ostatek 3 R dlužen zůstává sir[otkům] nebož[tíka] Staňka Lapúcha. Ty sou za ním zadržalé.
Letha Páně [15]94 položil Štefan Kovář za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 R.
A tak má grunt zaplatcenej.

Letha 1603 za fojta Martina Klamby Štefan Kovář prodal podsedek svůj s roubanicí v Křemešníku a s loučkou pod Kruhem Mikulášovi Varadíkovi za summu 50 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Koplů, Matěj Kubaňů, Jan Kejchavka SRSAN.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Varadík za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štefana Kováře do Javorníka 3 R.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového Mikuláš Varadík prodal podsedek ut s[upr]a s roubanicí v Křemešníku a s loučkou pod Kruhem Janovi Trubačovýmu za summu 50 R. Závdanku jemu dal
10 R a což týž Varadík zaplaceného měl na tom g[runtu], totiž 3 R, ty jest Janovi Trubačovi pustil, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Machalků, Jíra Mlynářů S.R.S.a N.
f 699b
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového Jan Trubačů pustil grunt svůj Jírovi synu svému za tu summu, jakž jej sám měl a což na něm 13 R zaplatil, ty také synu svému pustil. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Martin Kosmánek, Jan Machalků S.R.S.A N.

Letha 1608 za fojta Jana Miklošového Jíra Trubačů prodal podsedek svrchu psaný Jakubovi Lukášovýmu za summu 50 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích od letha 1608 po
2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Martin Hejda, Martin Košut S.R.S.N.
Z toho gruntu náleží předních peněz Markytě, Jírovi a Tomášovi, dítkám Štefana Kováře, každému dílu jeho po 12 R
10 gr.
Jírovi Trubačovému posledních peněz 13 R.
Mikuláš Kejchavka, muž Markytin, prodal díl její obci vrbecké, totiž 12 R 10 gr, za hotových 2 R.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jakub Lukášů za g[runt] 2 R.
Z toho dáno obci vrbecké skoupených 20 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Štefana Kováře vloženo do truhlice 1 R 10 gr.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jakub Lukášů za grunt 2 R.
Z toho dáno obci vrbecké 20 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Štefana Kováře do truhlice vloženo 1 R 10 gr.

Letha 1610 za fojta Jana Miklošových Jakub Lukášů prodal týž g[runt] Martinovi Horčicovi za summu 50 R. Závdanku jemu dal 2 R a pustil Jakub Lukášů jemu, což zaplaceného měl mimo vzetí závdanku 2 R, platiti má od letha 1610 po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Konečný a Martin Majerů S.R.S.a N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil za g[runt] 1 R
15 gr.
Z toho vzala obec vrbecká skoupených pe[něz] od Markyty
22 ½ gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Štefana Kováře vloženo do truhlice 22 ½ gr.
f 700a
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Martin Horčiců za g[runt] 2 R.
Z toho vzala obec vrbecká skoupených p[eněz] [po] Markytě
1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Štefana Kováře 1 R. Mají se vydati do Javorníka, zůstávají při ouřadu.

Letha 1611 za fojta ut s[upr]a Martin Horčiců prodal týž podsedek svůj Lukášovi Fialovi za summu 50 R. Závdanku dal 1 R 15 gr a pustil Martin Lukášovi, což tu mimo vzetí závdanku zaplaceného měl 6 R, platiti má od letha 1612 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vavřinec Štěpánů, Jan Machalků S.R.S.a N.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a Lukáš Fiala položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štefana Kováře do Javorníka
2 R.
Zůstávají při ouřadu.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového Lukáš Fiala položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štefana Kováře do Javorníka
2 R.
Zůstávají při ouřadu vrbeckém.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Lukáš Fiala položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štefana Kováře do Javorníka 1 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Lukáš Fiala položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štefana Kováře do Javorníka
1 R.
Ty sou dány Jírovi, s[irotku] n[ebožtíka] Štefana Kováře.

Letha 1618 za fojta Jana Markového Lukáš Fiala položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štefana Kováře do Javorníka
1 R 15 gr.
Pusté

Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Martin Mikulů ujal ten podsedek po Lukášovi Fialovi s vůlí a s vědomím pana ouředníka za summu 6 zlm, a to bez závdanku, placení po 1 zlm. Za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě Adam Štěpán a Adam Kalubec SRN.