Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Grunt Jana Hornejch

f 73a

Letha 1589 v sobotu po svatým Vítě prodán j[es]t grunth po nebož[tíku] Mikolášovi Horných zůstalý Janovi, synu jeho po něm zůstalý[mu], za summu 350 R, z půl lánem roli, z osetou roubaničkou, koňmi třimi, ovcemi mladejmi i starejmi 13 a jiným k tomu příslušenstvím, kteroužto summu platiti má od letha [15]89 po 10 R.
Na to j[es]t do letha [15]93 položil 28 R a zadržel Zuzanně a Kateřině sestrám svejm 22 R. A mimo to dílu, kromě toho což prve vyzdvihl, sobě na tom gruntě srazí 137 R 2 ½ gr.
A tak ještě dopláceti má od letha [15]94 mimo ty zadržalé při Vánocích 162 R 27 ½ gr. Na ty zadržalé položil letha [15]93 12 R, ty při právě zůstávají.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské zejména tito: Jan Kavják, Martin Jakšů, Zachariáš Šimečků, Jíra Cihlář, Jíra Koplů, Mikuláš Trubačů, Martin Macigal, Martin Macička, Jan Ševc RSN.

Letha [15]94 položil Jan Horných za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
f 73b
Letha [15]95 položil Jan Horných za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.

Letha [15]96 Jan Hornejch ten jest umřel, grunth po něm zůstalý prodán z půl lánem roli, koňmi štverými, též z žitem, ovsem, hrachu [a] bru mláceného i nemláceného, z osmý[m] dobytkem hovězím i svinským, z loučkou na Kněždubsku, též i z vinohradem na Malém Vrbecku za summu peněz 400 R Václavovi Martina Horčicového. Místo závdanku Václav Martina Horčice položil s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Hornejch peněz ročních za rok [15]96 10 R a mimo ty položené roční peníze sobě díl Zuzanny manželky srazil 123 R 16 gr 1 ½ den. A tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]97 při Vánocích pořadně po 10 R – 266 R 13 gr 5 den.
Ta summa náleží osobám níže psaným toto:
Sirotkům nebož[tíka] Mikoláše Horných předních peněz 142 R 27 ½ gr.
A sirotku nebožtíka Jana Hornejch též náleží Zuzanně 123 R 16 gr 1 ½ den. Ty se jemu pokládati mají po 10 R, až nejprve s[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Hornejch svou spravedlnost vyzdvihnou.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povnnosti panské Mach Horčiců, Tomáš Horčiců, Jan Mlejnek, Štefan Kovář, Mach Králů, Martin Fifíků, Vašek Králů, Jíra Ďatlů, Jíra Trnka, Mach Koplů SRSN.
Letha [15]97 položil Václav Martina Horčice za grunth a statek 10 R.

Leta 1598 položil Václav Martina Horčice za grunt a statek na s[irotky] n[ebožtíka] Mikoláše Horných 10 R.
f 74a
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Václav Martina Horčice za grunt a statek na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horných 10 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Václav Martina Horčice za grunt a statek na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horných 10 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Václav Martina Horčice za grunt a statek na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horných 10 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Václav Horčice za g[runt] a statek na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horných 5 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Václav Horčice za g[runt] a statek na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horných 10 R.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošových ouřad vrbecký prodali grunt s půl lánem roli, z jedním achtelem vinohradu v hoře Slavkovské na Lipovsku, z druhým achtelem na Malovrbecku a s půl achtelem v Vlčí hoře na Kněždubsku, pozůstalý po neb[ožtíku] Václavovi Horčicovi, Pavlovi bratru jeho za summu 450 R. Závdanku dáti má z vinohradů 4 R a platiti má při každých Vánocích takto: za grunt po 6 R a za vinohrady podli ourody po 10 R. Odevzdáno j[es]t to všechno za volný a svobodný.
Rukojmě Petr Slabých, Jan Kašů, Martin Horčiců, Jan Machalků, Filip Barinusů, Jan Horčiců, Jan Zálešáků, Martin Masařů S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Horných náleží 123 R 16 gr
1 ½ den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Horných předních peněz 77 R 27 ½ gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Horčice naposledy 248 R 6 gr 1 ½ den.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Horčice za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horných 4 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Horčice za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horných 4 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Horčice za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hornýho 4 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Pavel Horčice za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hornýho 6 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Horčice za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hornýho 5 R.

f 74b
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Pavel Horčice za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hornýho 5 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Horčice za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hornýho 6 R.
Letha Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Pavel Horčiců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horného peněz 6 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Pavel Horčiců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horného
5 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Pavel Horčiců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horného 6 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Pavel Horčiců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horného 6 R.

Pusté

Letha 1631 za fojta Štěpána Jmelového týž fojt a starší prodali ten gr[unt] požár s půl lánem roli Pavlovi Slováčkovi za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení gr[untu] a povinnosti panské i obecní Staněk Moraška a Martin Juráček S.R.S.a N.

Letha 1636 za fojta Petra Hoškového týž fojt a ouřad prodali svrchu psaný grunt Martinovi Peprnému za summu s půl lánem roli za 100 R bez závdanku, platiti jej má po 4 R komu náležeti bude. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Švehla a Jan Varadík SRSAN.
f 75a
Leta Páně 1638 za fojta Martina Horčice týž fojt s ouřadem prodali grunt dole psanej polovici ze štvrtí roli, z kteréhož zešel Martin Peprný, Jírovi Šupíkovému za 50 R, placení roční po 2 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě Jan Varadík a Pavel Marků SRSN.

Leta Páně 1639 za fojta Martina Horčice týž fojt s ouřadem prodali grunt ze štvrtí roli Adamovi Zimákovi za summu 50 R, placení komu náležeti bude po 2 R. Odevzdán jemu jest za volný.
Rukojmě za placení a opravy gruntu i povinnosti panské a obecní Martin Junáček a Václav Tkadlců slíbili rukou s[polečnou] a n[erozdílnou].

Letha 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt z celým polouláním Jírovi Šupíkovi za summu 25 R, placením komu náležeti bude po 1 R. Jest jemu za volný odevzdán.

Rukojmě za povinnosti J.H.M. a jinších Štěpán Jmela a Jan Šášů S.R.S.A N.

Letha 1645 za fojta Jíry Peprného po zemřetí Jíry Šupíka tu jednu čtvrt roli ujal Martin Žitný za summu 12 R 15 gr poněvadž to pusté bylo, placení po vyjití dvouch letech po
1 R. Od[evzdán].
Rukojmě Adam Tkadlavej a Jíra Jezstřáb SRSAN.
f 75b
Letha 1645 za fojta Jíry Peprného po zemřetí Šupíka tu pustú čtvrt roli ujal Jan Škrobený za summu 12 R 15 gr, placení po vyjití třech let po 1 R. Od[evzdán].
Rukojmě Jíra Jmela a Martin Mikulášků SRSAN.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Jan Škrobený položil peněz ročních a zůstává za úřadem 1 R.

Letha 1649 za fojta Jana Mlýnkového Martin Žitný z tej svej štvrti byl jest pryč zešel, tak aby vždy pustá nezůstala, jest puštěna zase Jírovi Skupnému za summu 12 R 15 gr bez závdanku, placení ročně po 1 R komu náležeti budou.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Tomáš Pokorný, Pavel Rujmíšek SRSN.

Letha Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada prodal ouřad Jurovi Hajduškovi čtvrt roli po Janovi Škrobeného za summu
12 zlm 15 gr, platiti má komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za povinnosti panské a obecní Pavel Rujmíšek a Jura Zlížek S.R.S.N.