Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunt Matěje Masaře

f 113a

Letha 1580 Matěj Masařů koupil j[es]t grunth svůj od Jíry Zajíčka s půl láne[m] roli a jiným k tomu příslušenstvím za summu 210 R.
Rukojmě za opravu a placení téhož gruntu tito: Jakub Trachta, Jíra Pavlečků, Mikoláš Vašků, Štefan Kovář, Martin Jakšů S.R.S.A.N.
Za kderejž j[es]t do letha [15]93 zaplatil 147 R 1 gr 1 den i s tím, což od Jana Tuhého koupil. A tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 62 R 28 gr 5 den.
Ty náleží níže psaným nápadníkům po nebož[tíku] Pavlovi Tuhým zůstalých zejména tito:
Item Martinovi do Strážnice 13 R 18 gr 2 ½ den.
Item Mikolášovi do Kněžduba 11 R 25 gr 2 den.
Item Zuzanně vod Kači sestry její z dílem koupeným náleží
5 R 26 gr 5 ½ den.
Item Anně, mateři svrchu psaných nápadníkuov, náleží, na štyři díly nápad jde 15 R 24 gr 4 ½ den.
Item Kuně též náleží 2 R.
Item Martinovi Jakšovi z odvedení za dluh tej Kuně též náleží 1 R.
Item Dorotě též náleží 4 R 11 gr.
A do truhlice sirotčí, co j[es]t nápadníkům z jiných peněz vydáno, vyzdvihnouti před jinejmi 8 R 12 gr 5 den.
f 113b
Na tu summu j[es]t tenž Matěj Masařů peněz purgkrechtních do letha [15]93 zadržel 48 R. Ty jest povinen bez prodlení položiti.

Letha [15]94 položil Matěj Masař za grunth svůj peněz purgkrechtních 9 R.
Z toho dáno do jinejch peněz sirotčích, jakž napřed položeno, 8 R 12 gr 5 den.
A nápadníkům napřed psaným zanecháno 17 gr 2 den, ty sou dány Mikolášovi na díl jeho.
Téhož letha [15]94 položil na zadržalé peníze Matěj Masař
9 R.
Z nich vydáno nápadníkům napřed psaným toto:
Martinovi do Strážnice 2 R.
Mikolášovi do Kněžduba 2 R.
Anně mateři 3 R.
Zuzanně dceři 1 R.
Dorotě sestře její 1 R.
Letha [15]95 položil Matěj Masařů za grunth svůj peněz purgkrechtních 9 R.
Z toho dáno Martinovi do Strážnice 2 R.
Mikolášovi do Kněžduba 3 R.
Zuzanně též dáno na díl její 1 R.
Dorotě též dáno na díl její 1 R.

Anně mateři též dáno na díl její 1 R.
Letha [15]96 položil Matěj Masař za grunth svůj peněz purgkrechtních 9 R.
Z toho dáno Kateřině po Ance mateři její ostatních, což jí náleželo 1 R. A tak tu více nic nemá.
Více dáno Martinovi do Strážnice 2 R.
Mikolášovi do Kněžduba dáno 2 R.
f 114a
Zuzanně na díl její 2 R.
Dorotě na díl ostatních, což jí náleželo 1 R.
Letha [15]97 položil Matěj Masař za grunt svůj purkrechtních peněz 9 R.
Z toho dáno dluhu do Strážnice Martinovi 3 R.
Mikolášovi do Kněžduba též dáno 2 R.
Ance, mateři těch nápadníků, též dáno 3 R.
Zuzanně dceři též dán 1 R.
Leta 1598 položil Matěj Masař za grunt svůj 9 R.
Z toho dáno dluhu do Strážnice Martinovi 2 R.
Mikolášovi do Kněžduba 2 R.
Ance mateři 4 R 3 gr 1 ½ den.
Zuzaně ostatních 26 gr 5 ½ den. A tak ta Zuzana tu nic nemá.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Matěj Masař za grunt svůj 9 R ostatních peněz.
Z toho dáno Martinovi do Strážnice ostatních 2 R 18 gr.
Ance tolikýž ostatních 3 R 12 gr.
Kuně též ostatních 2 R.
Martinovi Jakšovému 1 R.
A tak ti nápadníci zouplna svou spravedlnost vyzdvihli a Matěj Masař grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošových ouřad vrbecký prodali grunt z půl lánem roli, z achtelem vinohradu v Klučové hoře na Lipovsku, pozůstalý po neb[ožtíku] Matějovi Masařovi, Martinovi synu jeho za 150 R. Z toho sobě srazil dílu svého
30 R, ostatek platiti má Kateřině sestře své a jiným při každých Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Fifíků, Martin Kubíčků, Mikuláš Kubaňů, Pavel Horčiců, Jan Marků S.R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Martin Masařů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Masaře 2 R 15 gr.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Martin Masařů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Masaře 3 R.

f 114b
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Martin Masařů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Masaře 4 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Martin Masařů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Masaře 4 R.

Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Martin Masařů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Masaře 5 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Martin Masařů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Masaře 5 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Martin Masařů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Masaře 5 R.
Letha Páně 1615 za fojta Martina Mlýnka Martin Masařů položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Masaře
5 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Martin Masařů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Masaře 4 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Martin Masařů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Masaře 5 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Martin Masařů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Masaře 5 R.

Letha 1629 za fojta Jana Markového fojt a starší prodali ten grunt s půl lánem roli Mikulášovi Varadíkovi za summu
100 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských Martin Porubský a Jan Čambal, Jan Klimků SRSaN.

Letha 1636 za fojta Petra Hoškového ten grunt svrchu psaný s půl lánem roli ujal Jan Varadíků po otci svém Mikulášovi Varadíkovi za summu 100 R, platiti jej ročně komu náležeti bude po 4 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Šimek Záleský, Martin Jonáček S.R.S.N.
f 115a
Letha 1640 za fojta Martina Horčice Jan Varadík položil za grunt svůj ročních peněz 1 R.
Ten zůstává za ouřadem.
Letha 1645 za fojta Jíry Peprného Jan Varadík položil Martinovi Masařovi 1 R.
Ten zůstává za ouřadem.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Jan Varadík položil Martinovi Masařovi 1 R.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimka Jan Varadík položil Martinovi Masařovi za rok 1647 1 R.

Letha Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada prodal ouřad vrbecký jednu čtvrt roli po Janovi Varadíkovi Janovi Sedlákovi za summu 60 zlm, platiti má každoročně po 2 zlm komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i povinnosti JMH i obecní Jan Hajdušek a Jan Varadík S.R.S.N.

Letha 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada prodali úřad druhú čtvrt roli po Janovi Varadíkovi Michalovi Junákovi za summu
40 zlm, platiti má po vyjití pěti leth po 1 zlm každoročně komu náležti bude. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení JMH i obecní Václav Kadlců a Jíra Škoda S.R.S.a N.

Leta Páně 1660 za ouředníka za fojta pana Baltazara Vogla a za fojta Mikuláše Poučeja prodán jest týž grunt z půl lánem roli dvěma osobám, totiž jednu čtvrt Janovi Komonovi a druhou čtvrt po Mrakáňovi Martinovi Šustkovi za summu 40 zlm bez závdanku, platiti mají každoročně komu jest náležeti budou po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jíra Hajdušek a Jíra Zimák SRSN.