Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

100 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Male mlynáře

f 282a

K tomu statku jest sirotků dvý: Jan a Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Mlejn pode vsí zpustovaný, který jest prodán Janovi Halíkových za summu 237 R. Závdanku dal 27 R a platiti jej má po 7 R.
Vinoh[radu] 1 achtel v Beraní hoře na Tasovsku zaplacený za 30 R.
1 achtel vinoh[radu] ve Staré hoře na Tasovsku zaplacený za 40 R.
Summa všeho statku 307 R.
Dělíc to na dva díly, dostane se na jeden díl po 153 R 15 gr.

Ty dva vinohrady na Tasovsku jsou puštěny k užívání Michalovi Nosjanovi do Radošovec na ten spůsob, aby sirotky choval a ty vinoh[rady] sirotkům dochoval.

Příjem a vydání:
Od Jana Halíčka závdanku za mlejn prodaný přijato 27 R.
Ten zůstává za ouřadem vrbeckým.