Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Sirotci neboštíka Matěje Jurikového

f 4a
Jest jeden Jíra, ten chodí po své vůli a se podle jiných sirotků nestaví.

Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Jana Ďatlového
42 R 25 gr 5 den. Ta spravedlnost jemu jíti má [od] letha 1594 při Vánocích po 3 R 10 gr.
O jiné spravedlnosti, aby kde co více jmíti měl, se neví.

Letha [15]94 položila Anka Ďatlová s Jírou synem svým peněz purgkrechtních za grunth 3 R 10 gr.
Odvedeny do truhlice sirotčí.
Jakož jest Jírovi napřed psanému spravedlnosti, jakž nahoře dotčeno, náleželo, i poněvadž sirotek zběhlý jest, ta spravedlnost na Jeho [Mil]ost Pána připadla k vyzdvižení, s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Horných odvedena. A tak tu ten Jíra žádné spravedlnosti více nemá.
Letha [15]95 přijato od Jíry Ďatlového za grunth 2 R.
Odvedeny a dány po Jírovi zběhlém s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Horných.
Letha [15]96 z gruntu Jíry Ďatlového přijato 2 R.
Leta [15]97 z gruntu Jíry Ďatlového přijato 2 R.
Letha [15]98 z gruntu Jíry Ďatlového přijato 2 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato z gruntu Jíry Ďatlového 2 R.
Ty sou vydány do statku n[ebožtíka] Mikuláše Horných podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
f 4b
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa odevzdáno do statku n[ebožtíka] Mikuláše Horných podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 7 R.
Z gruntu Jíry Ďatlového přijato 2 R.
Ty sou dány do sta[tku] n[ebožtíka] Mikuláše Horných podli odvodu ut s[upr]a.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato z gruntu Jíry Ďatlového 2 R 15 gr.
Ty sú odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Horných.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato z gruntu Jíry Ďatlového za grunt 1 R.
Ty sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horných.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Ďatlového za g[runt] 2 R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horných.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Ďatlového za grunt 2 R.
Ty sou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Horných.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Ďatlového za grunt 2 R.
Jsou vydány do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Horných.

Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Ďatlového za grunt 1 R.
Jsou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Horných.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato z grunthu Jíry Ďatlového 2 R.
Ty jsou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Horných.