Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Sirotek nebožtíka Lukáše Školudového

f 78a

Jest jedna Zuzanna, ta za kuchařku v Strážnici u Bratřích ve zboře zůstává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti 19 R 1 gr 1 1 den, z kterejžto summy jest tej Zuzanně dáno nejprve 4 R 15 gr.
Týž letha [15]83 dáno jí 3 R.
Letha [15]92 dáno jí 3 R.
A letha [15]93 dáno tejž Zuzanně 6 R.

A tak by jí ještě dílu jejího se dodati mělo 2 R 16 gr
1 1 den.
Ty jest neboška mateř její za života svého souce na ní veliká bída, nemohouce dítek svých jinou pomocí i tolikéž tý Zuzanny vychovati, na obživení jich vyzdvihla.
A tak při právě ani na gruntech panských nic více nemá.