Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Sirotci nebožtíka Vaška Janoty

f 92a

Jest jeden Jan, ten své vůle užívá a k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti vejše, kteráž při právě zůstává 89 R 7 1 gr.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti 25 gr 3 den.

Ta svrchu psaná spravedlnost všecka, poněvadž sirotek zběhlý jest, na Jeho [Mil]ost Pána připadla a již jest všecka od Jeho od Jeho [Mil]osti vyzdvižena.