Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Janovi, nápadníku synu Ondry Masařových (po Havlovi Jurikových)

f 6a

Vyhledalo se spravedlnosti na gruntě Jana Ďatlového po nebošce Kuně mateři jeho 42 R 25 gr 5 den.
Ty se jemu pokládati mají od letha 1594 při Vánocích po 3 R 10 gr.

Letha [15]94 přijato od Anky Ďatlový a Jíry syna jejího peněz purgkrechtních za grunth 3 R 10 gr.
Ty jsou vydány Janovi, nápadníku svrchu psanému.
Letha [15]95 přijato od Jíry Ďatlového za grunth 2 R.
Ty sou vydány Janovi nahoře psanému.
Letha [15]96 přijato od Jíry Ďatlového za grunth 2 R.
Ty sou dány Janovi na díl jeho.
Leta 1597 přijato z gruntu Jíry Ďatlového 2 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jíry Ďatlového 2 R.