Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Sirotci nebožtíka Matěje Bartoškového

f 117a

Jest jich trý: Kateřina, Zuzanna, Anna a Manda matka jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku Jana Ševce 32 R 23 gr.
Více na vinohradě v Beraní hoře, kterýž Jan Kavják, otčím těch sirot[ků], drží, náleží 18 R.
Učiní všeho, což těm sirot[kům] náleží, 50 R 23 gr.
Dělíce na štyri díly, příde na jednoho každého po 12 R
20 gr 5 den.

Mateř těch sirot[ků] díl svůj sobě na vinohradě srazila. A tak ještě mimo sražený díl její sirot[kům] výš psaným z vinohradu doplatiti zůstává posledních peněz 5 R 9 gr 2 den.
Kateřina ta jest umřela, spravedlnost její na Anku, sestru její nevdanú, a Zuzannu připadla.
Spravedlnost kdy jim jíti má, registry purkrechtními se spravíš.
f 117b
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno
5 gr 1 den.

Letha [15]94 přijato z gruntu Jana Ševce závdanku a což on k tomu přiložil 6 R 23 gr.
Ty jsou do truhlice sirotčí odvedeny.
Z toho dáno Zuzanně na díl její 2 R a Mandě mateři též dáno 2 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu Václava Krále 3 R.
Dáno Zuzanně na díl její 2 R 23 gr.
Letha [15]96 přijato z gruntu Václava Krále 3 R.
Ty sou dány Zuzanně na díl její.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Ondry Masaře 3 R.
Z toho Zuzaně na díl její 1 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jana Ondry Masaře 3 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Ondry Masařových za grunt 3 R.
Anně do Radějova dáno na díl její 10 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Ondry Masařových za grunt 3 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 1 R, Anně do Radějova dáno též 1 1 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Masařového za grunt 2 R.
Zuzanně dáno na díl její 1 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Matěje Kubaně za grunt 1 R 15 gr.
Z toho dáno Anně na díl její 1 R 22 1 gr, Zuzanně též dáno 22 1 gr.

Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Macka Kubaně za grunt 3 R.
Z toho dáno Anně na díl její 1 1 R, Zuzanně 1 1 R.
f 118a
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Košmánka za g[runt] 3 R.
Ty přijal muž Zuzanin na díl její, ostatek dílu jejího.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Košmánka za grunt 3 R.
Přijal je manžel Annin na díl její. Zuostává se jí ještě dovzíti 1 R 15 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Košmánka za g[runt] 1 R 15 gr.
Přijala je Anna na díl svůj. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
A tak Anna přebrala z obecních peněz 5 R 13 gr, Zuzanna tolikýž přebrala těch peněz 17 gr.
Summa obojího 6 R.