Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Sirotci nebož[tíka] Jana Krále

f 160a

Jest jich osmero: Václav, Martin, Mikoláš, Jíra, Tomáš, Marta, Anka, Kateřina a Dorota mateř jejich devátá.
Václav jest ženatý, Martin a Mikoláš ti oba na gruntě hospodaří. A ost[atní] jsou malé a při bratřích svejch na gruntě zanechány.
Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně na gruntě 41 a na statku, kterejž Martin a Mikoláš bratři jejich podle zápisu kněh purgkrechtních ukoupili, všeho 284 R.
Dělíc tu summu na 9 dílů, dostane se na jeden každý díl po 31 R 16 gr 4 1 den. Ty jak se jim pokládati mají, o tom při tomž gruntě 41 položeno najdeš.
A obzvláštně náleží Martě, Ance a Kateřině všem třem společně za dvě lože šatů, kteréž jim Martin a Mikoláš bratři, když toho potřebovati budou, vydati mají.

Letha [15]95 přijato z gruntu Martina a Mikoláše peněz 4 R.
Ty sou vydány Václavovi na díl jeho.
Letha [15]96 přijato z gruntu Martina a Mikuláše za grunth 2 R.
Jakož jest Václavovi, s[irotku] nahoře psanému, ještě spravedlnosti 27 R 16 gr 4 1 den náleželo, takovou spravedlnost jest Martinovi bratru svému prodal. A tak on tu více žádné spravedlnosti nemá.
Letha [15]97 přijato od Martina a Mikoláše za grunth 2 R.
f 160b
Letha 1598 přijato z gruntu Martina a Mikuláš Králů 2 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina a Mikuláše Králového 2 R.