Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Sirotek nebož[tíka] Jana Hornejch

f 165a
Letha 1596

Jest jedna Kateřina, ta při mateři své zůstává a Zuzanna, matka téhož sirotka, již spravedlnost vyrazila na gruntě, na kterémž s mužem svým zůstává.
Vyhledalo se té Kateřině samé spravedlnosti na statku a gruntě Václava Martina Horčice otčíma jejího 123 R 16 gr. Ty se jí vyplniti mají, když nejprve jiné s[irotci] n[ebožtíka] Jana Horného vyzdvihnou po 10 R summy 142 R 2 1 gr.
Více tomu sirotku náleží na vinohradě Vlčí hoře, kterejž týž otčím její drží, 80 R.
Více jí hotových peněz náleží za vína prodaná 15 R.
Na to položil za vinohrad do truhlice 8 R a platiti má od letha [15]97 uroď se neb neuroď pořadně po 4 R.
Summa všeho statku 218 R 16 gr 1 1 den.
Z toho se dluhu zaplatilo po n[ebožtíku] otci 1 R 22 1 gr.

Letha [15]97 přijto z gruntu a vinohradu od Václava Horčice 4 R.
Letha [15]98 přijato za vinohrad od Václava Horčice 4 R.
Dáno za dluh n[ebožtíka] otce těch sirotků do peněz sirotčích, což se z regimentu našlo 12 R. Mají se ze všech díluo porážeti.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Václava Horčice za vinohrad 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Václava Horčice za vinohrad 4 R.
f 165b
Letha 1603 za fojta Martina Klamby přijato od Václava Horčice za vinohrad 2 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Václava Horčicova za vinohrad 4 R.
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Horčiců na místě Václava bratra svého za vinohrad v Vlčí hoře 7 R.
Též položil ročních peněz 4 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Václava Horčicova dvojích peněz za vinohrad 8 R.
Ty přijal muž Kateřinin na díl její.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového od Mikuláše Lebedy z Kozojídek na místě Pavla Horčicova za vinoh[rad] v Vlčí hoře na Kněždubsku přijato 4 R.
Ty přijal Martin Masařů na díl Kateřiny ženy své.
Jest témuž Martinovi Masařovi ukázáno, aby sobě takové peníze za vinoh[rad] u kněždubského horného sám vyzdvihoval.