Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Trubačového

f 174a

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa sepsán tento statek, ku kterýmuž jest sirotků dvý: Kateřina, Anka a Zuzanna mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Podsedek ze dvěma vinohrady v Vlčí hoře na Kněždubsku, se šesterými včelami, z jednou krávou, ze 4 kusy dobytka svinského a jiným nářadím šacován za 180 R.
Vína 2 bečky mladého po 20 R za 40 R.
Summa všeho statku 220 R.

Z toho se doplatiti [má] za grunt na sirotka Vaňka Vlčnovského a n[ebožtíka] Bartoně Bačka 3 R.
A tak zuostává čistého statku mimo dluhy k rozdělení 196 R 27 gr.
To dělíc na tři díly, dostane se každému na jeho díl po
65 R 19 gr.

Zuzanna, mateř těch sirotků, skoupíc statek svrchu psaný srazila sobě dílu svého 65 R 19 gr.
Též přijala bečku vína za 20 R.
Summa 65 R 19 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Též Zuzanna, mateř těch sirotků, povinna bude každé dceři své z hodný krávy, když by k vdaní přišly, vydati, neb se při ní jedna kráva zanechává.
f 174b
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Vavřince Štěpánového za statek 5 R.
Z toho dáno Mikulášovi Trubačovi převzatých peněz [z] gruntu jeho 3 R.
Od ouřadu přijato za 1 bečku vína samým sirotkom náležitejch 20 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa z poručení J.M. Paní půjčeno Janovi Trubačovi, strejci těch sirotků, na stavení požáru 10 R. Ty má položiti o posudku nejprve příštím.
Rukojmě za to Jíra Tkadlcových, Mikuláš Králů, Martin Koplů S.R.S.N.
Janovi Kavjákovi též půjčeno na stavení požáru z poručení J.M. Paní 6 R. Oplatiti má o posudku nejprve příštím leta 1602.
[Rukojmě] Jan Trnkových a Jíra Švehla S.R.S.N.
Mikuláš[ovi] Trubačových též půjčeno na stavení požáru 6 R. Oplatiti má o posudku leta 1602.
Rukojmě Tomáš Bartošků, Ondra Valných S.R.S.N.
Od Vavřince Štěpánového přijato za statek 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Klamby přijato z statku n[ebožtíka] Mikuláše Trubačového oplacených 6 R.

Letha 1604 za fojta Jana Miklošového Vavřinec Štěpánů prodal půl achtele vinohradu v Vlčí hoře na Kněždubsku, za kterýž těmto s[irotkům] platiti měl podli rozdílu statku Ondrovi Valných, za summu 90 R bez závdanku, platiti má podli ourody při Vánocích od leta 1604 po 3 R.
Rukoj[mě] Jan Vanysa, Pavel Bartošků, Pavel Šlaků R.S.N. Ta summa všecka náleží těmto sirotkom.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Ondry Valného za grunt 3 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od nápadníků Kavjákových na dlu jeho 3 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od nápad[níků] n[ebožtíka] Jana Kavjáka dluhu ostatek 3 R.
f 175a
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového jakož náleželo Kateřině dílu jejího otcovského i po Anně, sestře její zemřelé, summy 131 R 8 gr, ta spravedlnost připadla na Jeho M[ilost] Pána, že v řádu nestála a bez vuole vrchnosti se nevdala. Z tej summy poraziv již na dluhu, co za Jeho M[ilost] Pánem bylo 25 R, ostatek k ruce panské vyzdvihovati se má.