Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Sečnova

f 176a

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa sepsán tento statek, ku kterýmuž jest sirotků trý: Kateřina, Lida, Jíra a Kateřina macocha jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 24 Jana Trubačového zaplaceného se nachází 130 R.
Z toho zaplaceno dluhův lidem z položeného závdanku 10 R
1 gr.
Zuostává mimo zaplacení dluhův statku ještě 119 R 26 1 gr.
Z tej summy vynímá se výminky na smlouvách svadebních na samy sirotky 20 R.
A tak čistého statku mimo dluhy a tu výminku k rozdělení zuostává 99 R 29 1 gr.
To dělíc na 4 díly, přijde každý[mu] na díl jeho po 24 R
29 gr 6 den.

Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Pavla Barinusa přijato z položeného za d[luh], což mimo zaplacení dluhů zuostávalo, hotových 14 R
29 1 gr.
Z toho dáno Kateřině macoše na díl 3 R 22 gr.
Z dílův sirotčích dáno písaři od rozdílu a sepsání statku 12 gr.
Pavlovi Matulíčkovi dáno za dluh těchto sirotků otce jejich za hrách 1 R. Má se ze všech dílů porážeti.