Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

79 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Barinusa

f 236a

K tomu statku jest sirotkův 4: Kuna, Marta, Anna, Jan zajatý od nepřítele a Běta mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 19 Mikuláše Kubaňového posledních peněz 72 R. Závdanku dáti má 10 R a platiti po 10 R až se předních peněz 278 R vyplatí.
Dluhu půjčených peněz na louku Martinovi Tuřanskému do Velké 4 R.
Na gruntě 17 Vaška Krále předních peněz zuostává 140 R, placení od letha 1608 po 4 R.
Summa statku 216 R.
Z toho se má toto dluhův zaplatiti:
Obci vrbecké dluhu za sůl 24 R 21 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Horných půjčených 15 R.
Janovi Manovi do Kuželového 12 R. Náležejí Ance Jarošových do Lipova.
Summa 51 R 21 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 164 R 9 gr.
Dělíc tu summu na 5 dílů, přijde na každého po 32 R 25 gr
5 1 den.

Mikuláš Kubaňů díl svůj po Bětě manželce své sobě na gruntě porazil, totižto 32 R 25 gr 5 1 den.
f 236b
Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Kubaně za g[runt] 10 R.
Ty sou dány s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Horných na dluh napřed psaný.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Kováře za grunt 4 R.
Dány jsou obci vrbecké na dluh za sůl.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Jana Kováře za grunt 4 R.
Ty jsou dány obci na dluh.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Kováře za grunt 2 R.
Ty sou dány obci na dluh.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Šimka Záleskýho za grunt 4 R.
Přijaty sou k obci na dluh jejich.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Šimka Zálešskýho za grunt přijato 4 R.
Dány sou obci na dluh povinný.
Letha 1615 za fojta Martina Mlejnka od Šimka Zálešského přijato peněz ročních za grunt 4 R.
Dány sou obci vrbecké za dluh jim povinný.

Od Pavla Tuřanského na místě Martina Tuřanského přijato za dluh na lúku půjčený 4 R.
Z toho vydáno Kuně na díl její 2 R a Martě tolikéž 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Šimka Záleského za grunt přijato peněz ročních 3 R.
Ty sou dány obci vrbecké za dluh jim povinný ostatních 2 R 2 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Šimka Záleského za grunt peněz ročních 4 R.
Dány sou Martinovi, s[irotku] n[ebožtíka] Mikuláše Horných, totiž 4 R 9 gr.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Šimka Záleského za grunt peněz ročních 4 R.
Dáno z nich Martinovi, s[irotku] n[ebožtíka] Mikuláše Horných, ostatních 21 gr a na dluh n[ebožtíku] Janovi Manovému z Kuželového, který přijala Anka, sestra téhož Jana Manového, 3 R 9 gr.