Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Jankového

f 242a

K tomu statku jest sirotků 3: Jíra, Kateřina, Kuna a Zuzanna mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 25 Jíry bratra jejich posledních peněz 127 R
2 1 gr, placením po 4 R až se předních peněz 62 R 27 1 gr vyplatí.
Na gruntě 40 Mikuláše Ježového předních peněz 56 R, placením po 3 R od letha 1609.
Summa statku 183 R 2 1 gr.
Dělíc tu summu na 4 díly, přijde každému po 45 R 22 1 gr.

Jíra ujal grunt s půl lánem roli i z achtelem vinohradu na Malovrbecku s tím, což na něm zaplaceného jest, v 127 R
2 1 gr. Z toho sobě srazil dílu svého 45 R 25 gr 1 1 den, ještě má na posledních penězích sestrám a mateři opláceti 81 R 10 gr, placením ut s[upr]a.

Příjem a vydání:
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Vávry Štěpánového za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Kateřině 20 gr, Kuně 20 gr a Zuzanně mateři
20 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Lukáše Kováře za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Kuně 20 gr a Zuzanně 20 gr, Kateřině do Velké dáno, které přijal Mikuláš Strkal muž její 1 R.
f 242b
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Lukáše Kováře za grunt 3 R.
Z toho dáno Zuzaně mateři 1 R a Kuně, jakž napřed položeno, 1 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Lukáše Kováře za grunt 3 R.
Z toho dáno Zuzaně mateři 1 R, Kuně dáno 1 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Lukáše Kováře za grunt 3 R.
Z toho dáno Zuzaně mateři 1 R, Kuně dáno 1 R.
Z poručení J.M. Paní dáno Kateřině na mentlíček peněz hotových na díl její 8 R 15 gr. Na to vypůjčeno, že peněz jejích na hotově tak mnoho nebylo, totiž [ze] s[tatku] n[ebožtíka] Martina Kačerového 4 R, Jana Kováře 2 R, Martina Macigala 1 R 15 gr. Takové peníze mají se do těch statků zaplatiti.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Lukáše Kováře za g[runt] přijato 3 R.
Z toho dáno Zuzanně mateři 1 R, Kuně dáno též 1 R, Kateřině též na její díl dáno 1 R.

Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Lukáše Kováře přijato peněz ročních za grunt 3 R.
Z toho dáno Kateřině na zaplacení svršků na kožich od Žida vzatého 2 R a Kuně vydán 1 R.
Letha 1616 za fojta Matěje Kubaně od Lukáše Kováře přijato peněz ročních 1 R 15 gr.
Z toho dáno Kuně 22 1 gr a Zuzanně mateři 22 1 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Mikuláše Kováře za grunt přijato peněz ročních těmto sirotkům 3 R.
Ty sou oplacené do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Kačerového, což Kateřině, s[irotku] napřed psanému, na kožich půjčeno bylo.
Letha 1618 za fojta Jana Markového přijato od Jíry Konečného za grunt peněz ročních 3 R.
Z těch 3 R oplaceno na s[tatku] n[ebožtíka] Martina Kačerovýho, což vypůjčeno bylo ostatní 1 R a na s[tatku] n[ebožtíka] Jana Kováře též vypůjčených oplaceno 2 R.