Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kováře

f 244a

K tomu statku jsou sirotci 2: Tomáš, Mikuláš.
Vyhledalo se jim spravedlnsoti toto:
Na gruntě 28 Tomáše bratra jeho předních peněz 50 R, placením při každých Vánocích po 2 R od letha 1607.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde každému po 25 R.

Tomáš na díl svůj ujal grunt 1 50 R. Z toho sobě srazil dílu svého 25 R, zůstává dopláceti bratru svému 25 R, placením ut s[upr]a.
Mikulášovi sirotku samému náleží louka, kterouž jemu Tomáš bratr jeho aby samému byla, pustil.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Tomáše za grunt 1 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Tomáše Za grunt 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Tomáše za grunt 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Martina Majířova za grunt 1 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Majířova za g[runt] 1 R.
f 244b
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Majířova jináč Košmánka za g[runt] 2 R.
NB. Ty 2 R jsou půjčeny z poručení J.M. Paní Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Mikuláše Jankového, na zjednání mentlíčku. Mají se z dílu jejího zase oplatiti.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Martina Majířového za grunt přijato 2 R.
Letha 1615 za fojta Martina Mlýnka od Martina Majířového za grunt přijato 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Mikuláše Horňáka přijato na místě Martina Majíře za grunt 1 R 15 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Mikuláše Horňáka na místě Martina Majíra přijato peněz za grunt 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového přijato z statku n[ebožtíka] Mikuláše Jankového půjčených 2 R.
Od Mikuláše Horňáka za grunt 2 R.
Ty 2 R jsou vydané Mikulášovi na díl jeho.