Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

87 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Jarošového

f 253a

Vyhledalo se toho statku na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 47 Pavla Mlýnkového vyplacených peněz 105 R 1 gr 2 den, placením při každých Vánocích po 4 R.
Achtel vinohradu na Kněždubsku v Veselé hoře, kterýž jest prodán Václavovi Majůvkovi za 60 R, placením při každých Vánocích po 2 R.
Půl achtele vinohradu též na Kněždubsku v též hoře, který jest prodán od n[ebožtíka] Pavla Jarošového, jakž v registřích kněždubských horenských najíti se má, za 70 R, placením po 4 R podle ourody.
Krávy 2 prodány p[anu] Fridrichovi Tistovi, ouřed[níku] ten čas na Strážnici, za 9 R.
Krávy 2 zůstávají při Janovi Jakšových a má je vydati Anně Benedíkových a ona má jemu navrátiti, což za jednu krávu dal
2 R.
Řetěz kra[t]čí jest přidán k požáru.
Hřebice 1 zůstává při Janovi Jakšových a má z ní hřebiti.
Žita 1 stožek, z něho vymláceno jest 6 m[ěřic] 3 čtvrti, utrženo zaň peněz 4 R 15 gr.
Ručnica 1 prodána za 1 R.
Včely troje prodány po 15 gr za 1 R 15 gr.
Šatů ložných 2 kusy, polštář a poduška zůstávají při Janovi Jakšových.
Též při něm zůstávají všelijaký drobný šaty a svršky, povinen je bude Anně Benedíkových vydati.
Summa statku 251 R 1 gr 2 den.
f 253b
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Obci vrbecké dluhu 7 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře za víno 9 R
18 gr.
Na zbor vrbecký zbírečných peněz 1 R.
Od šití šatu čeládce služebné 3 R.
Summa dluhův 17 R 21 gr.
Zůstává čistého statku 233 R 10 gr 2 den.

Ten všecken svrchu psaný statek připadl na Annu, sestru neboštíka Pavla Jarošového a manželku Václava Benedíkových do Lipova, kterýž jest jí od práva dědiny Velké Vrbky odveden na ten jistý spůsob, jestliže by se kdo na ten statek potahoval aneb věřitelé že by nebož[tík] co povinen byl, to spravedlivě ukázali, bude povinna nadepsaná Anna za to odpovídati a věřitele z toho pokojiti.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato za 6 m[ěřic]
3 čtvrti žita prodaného 4 R 15 gr.
Za troje včely přijato 1 R 15 gr.
Za ručnici prodanou 1 R.
Od Jana Jakšových přijato za krávy 1 R 15 gr.
Z toho zaplaceno dluhu obci vrbecké 7 R.
Na zbor vrbecký zbírečných peněz 1 R.
Od šití šatu čeledi služebné 3 R.
Anně Benedíkové dáno 12 gr.