Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

89 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Miklošového

f 258a

K tomu statku jest sirotků 3: Zuzanna, Jíra a Anna.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na podsedku 60 Martina Horčicového náleží vyplacených peněz 37 R, placením od letha 1609 po 2 R.
Za 14 m[ěřic] žita po 1 R 7 1 gr prodaném utrženo 17 R
15 gr.
Kůň jeden prodán za 8 R.
Na vinohradě v Staré hoře vyplacených peněz posledních
10 R.
Summa statku 72 R 15 gr.
Dělíc tu summu na tři díly, přijde na každého po 24 R 5 gr.

Příjem a výdej:
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Martina Horčicového za grunt 2 R.
Přijato za obilí 10 R 20 gr.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 5 R, ostatek při ouřadu zuostává.
Přijato za koně prodaný 8 R.
Zuostávají při ouřadu, přijal je muž Zuzanin.
Více přijato za obilí 6 R 25 gr.
Zuostávají při ouřadu, jsú odvedeny do truhlice sirotčí.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Martina Horčicového za g[runt] 1 R 15 gr.
Z toho dáno Zuzanně 15 gr.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Jana Martina Horčicového za grunt 2 R.
f 258b
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina z Lipovej za grunt 2 R.
Ty jsou vydány na díl Zuzanin do Radějova.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina z Lipový za g[runt] 2 R.
Ty sou dány Zuzanně do Radějova na díl její.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Jakuba Zálešáka přijato za grunt 3 R.
Ty sou dány Zuzanně do Radějova na díl její.
Letha 1616 za fojta Matěje Kubaně od Jakuba Zálešáka přijato za grunt 2 R.
Ty sou vydané Zuzanně do Radějova na díl její.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Jakuba Zálešáka za grunt přijato peněz ročních 2 R.
Ty sou vydány Zuzanně do Radějova.