Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

99 S[irotek] n[ebožtíka] Martina Kubíčkového

f 280a

K tomu statku jest sirotek jeden Dorota a Kateřina matka druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Podsedek požár.
Vinohradu kus pod Vlčími horami novosad na Kněždubsku za
50 R.
Vinoh[radu] kousek na Lipovsku v Slavkovskej hoře za 4 R.
Dluhu za víno v Brodě zůstává 18 R.
Summa všeho statku 72 R.
Dělíc to na dva díly, dostane se na každý díl po 36 R.

Toto každý na díl svůj přijímá:
Kateřina matka ujala vinoh[radu] kus na Kněždubsku za 50 R bez závdanku a platiti má po 2 R.
Vinoh[radu] kus na Lipovsku v Slavkovskej hoře za 4 R bez závdanku a platiti jej má po 1 R.
Peněz z Brodu vyupomínajíce přijala 9 R.
Summa což přijala 63 R.
Z toho porazíce sobě dílu svého 36 R, dopláceti má sirotku ročně po 3 R summu 27 R.