Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Rejstrum

za panování Jeho [Mil]osti vysoce urozeného pána,
pana Jana Fridricha z Žerotína a na Strážnici
a za urozeného vladyky
pana Jana Urbana Domanskýho z Domanína,
ouředníka toho času na Strážnici,
založena jsou tyto registra sirotčí
dědiny Nové Lhotky
k zapisování v nich a snadnější vyhledání jednomu každému
statku a spravedlnosti jeho,
skrze mne Bartoše Biskupického,
toho času písaře sirotčího na Strážnici,
stalo se letha nahoře psaného.

Sirot[ci] neb[ožtíka] List

1 Michala Javůrka ............................. 1
2 Šimka Lačných ............................... 3
3 Urbana ...................................... 4
4 Jana Pšurnovského ........................... 6
5 Jana Krupice ................................ 7
6 Vácslava Bukovskýho ......................... 8
7 Jakuba Lopatáře ............................. 9
8 Jana Krahulce ............................... 10
9 Beně ........................................ 11
10 Matěje Krahulce ............................. 12
11 Jana Šujavského ............................. 13
12 Martina Drahoše ............................. 14
13 Pavla Šoustky ............................... 15
14 Jakuba Koníka ............................... 16
15 Pavlíka ..................................... 17
16 Miče Halamovýho ............................. 18
17 Mikuláše Slepice ............................ 19
18 Pavliše ..................................... 20
19 Šimka Nálepy ................................ 21
20 Adama Kléště ................................ 22
21 Mikuláše Struhaře ........................... 23
22 Jakuba Struhaře ............................. 24
23 Jana Kováře ................................. 26
24 Marka Starého ............................... 27
25 Petra Hostinskýho ........................... 28
26 Jakuba Pindorka ............................. 29
27 Pavla Drapořita ............................. 30
28 Klimka Drábka ............................... 31
29 Marka Malého ................................ 32
30 Jana Michalova .............................. 33
31 Vojtka Poláka ............................... 34
32 Martina Holečka ............................. 35