Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Rejstrum

L e t h a P á n ě 1 5 9 4
při spravování novejch register sirotčích
v dědině Velikej Vrbce
vyhledány sou spravedlnosti sirotčí,
co kde kterým sirotkům a na čem spravedlnosti jejich náleží,
kteráž aby snadněji vyhledána býti mohla,
kde se kterých sirotků hledati má,
tímto registrum se spraviti moci budeš.

S[irotci] n[ebožtíka]: List:

1 Jana Kubaně .................................... 1
2 Matěje Jurikova ................................ 4
3 Jan, nápadník syna Ondry Masaře ................ 6
4 Nápadníci Jana Bartošového ..................... 8
5 Jana Ďatlového ................................. 10
6 Jakuba Petříkova ............................... 13
7 Mikuláše Hornejch .............................. 17
8 Jana Hoška ..................................... 22
9 Matěje Zálešáka ................................ 23
10 Michala Vachového .............................. 25
11 Matěje Barinusa ................................ 27
12 Jíry Kutějka ................................... 31
13 Vávry Šáchového ................................ 33
14 Vaška Hoškového ................................ 37
15 Pavla Škodového ................................ 43
16 Nápadníci po ne[božtíku] Vaškovi Školudových ... 47
17 Vaňka Šimečkového .............................. 49
18 Václava Šáchy .................................. 54
19 Jana Mariasa ................................... 55
20 Jana Hyjače .................................... 61
21 Pavla Trubačů .................................. 65
22 Jana Bělobrada ................................. 66
23 Mikuláše Polešáka .............................. 68
24 Filipa Šimečkového ............................. 73
25 Lukáše školudového ............................. 78
26 Jana Krále ..................................... 80
27 Jíry Novákového ................................ 83
28 Vaška Janoty ................................... 92
29 Nápadníci po ne[božtíku] Janovi Klambovi ....... 93
30 šimka Poduškového .............................. 94
31 Vaňka Vlčnovského .............................. 97
32 Jíry Vracovského ............................... 99
33 Jakše Zálešáka ................................. 104
34 Mikuláše Onučky ................................ 110
35 Matěje Bartoškového ............................ 117
36 Martina Trnky .................................. 121
37 Staňka Lapúchova ............................... 123
38 Nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Šimečkového ....... 127
39 Matěje Mlynáře ................................. 129
40 Bartoně Bačka .................................. 133
41 Nápadníkům po n[ebožtíkovi] Mikulášovi Tvrdoňovi 142
42 Šimka Klambových ............................... 149
43 Jiříka Šuby .................................... 150
44 Jana Benka ..................................... 151
45 Jana Janoulka .................................. 152

46 Václava Šáchového .............................. 154
47 Mikuláše Masařového ............................ 156
48 Mikuláše Školudového ........................... 157
49 Jana Krále (škrtnuto) jest napřed 26 ........... 160
50 Jana Koplového ................................. 163
51 Jan Hornejch ................................... 165
52 Martina Macigala ............................... 167
53 Marka Tvrdoňového .............................. 168
54 Jíry Trubačového ............................... 174
55 Matěje Sečnového ............................... 176
56 Václava Kutějkového ............................ 178
57 Václava Hoškových .............................. 180
58 Pavla Halamy ................................... 182
59 Martina Jakšových .............................. 184
60 Thomáše Němcového .............................. 187
61 Janoše Tvrdoňového ............................. 190
62 Matěje Male mlynáře ............................ 200
63 Martina Bartošového ............................ 207
64 Mikuláše Trubače ............................... 210
65 Bratra Martina Šácha ........................... 214
66 Vaňka Vlčnovského .............................. 218
67 Martina Koplového .............................. 220
68 Jana Trnky ..................................... 221
69 Pavla Horčicova ................................ 223
70 Mikuláše Klamby ................................ 225
71 Pavla Jíry Škodového ........................... 226
72 Martina Filipa Šáchova ......................... 228
73 Jana Kutějky ................................... 230
74 Václava Horčice ................................ 232
75 Matěje Masaře .................................. 233
76 Martina Krále .................................. 235
77 Martina Ožvalda ................................ 236
78 Jana Mlýnka .................................... 237
79 Pavla Barinusa ................................. 236
80 Vaška Krále .................................... 238
81 Vacka Jarošova ................................. 240
82 Mikuláše Jankového jinak Domina ................ 242
83 Jana Kováře .................................... 244
84 Václava Zálešáka ............................... 245
85 Pavla Matouše Jarošového ....................... 247
86 Martina Kačerového ............................. 250
87 Pavla Jarošového ............................... 253
88 Štěpána Šáchového .............................. 256
89 Martina Miklošového ............................ 258
90 Pavla Jíry Škodového ........................... 259
91 Martina Filipa Šáchového ....................... 260
92 Petra Janíčkového jinak Hoška .................. 264
93 Martina Slaniny ................................ 266

94 Mikuláše Vachového ............................. 268
95 Martina Fifíka jinak Machyčky ................. 270
96 Matěje Kubaňového .............................. 272
97 Mikuláše Ježe .................................. 275
98 Tomáše Bartoškového ............................ 277
99 Martina Kubíčkových ............................ 280
100 Jíry Male mlynáře .............................. 281
[101 Jana Miklošového ............................... 284]