Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Grunt Jana Zajíce

f 1a
Ten Jan Zajícův má podsedek od Daniele Blanaře za 10 R koupený a již jej zaplacený má.

Leta 1598 Jan Zajíček vejš psanej prodal podsedek svůj Jurčíkovi za summu 40 R. Na to jemu závdanku dal 15 R a skoupil ostatní summy od téhož Jana Zajíčka 25 R, dal jemu za ně peněz hotových 6 R. A tak gr[unt] svůj zouplna a docela zaplatil. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnost panskou Jan Nebuda, Jíra Součkovský S.R.S.N.
A k tomu jemu přidal roubanici na Kopánkách.
Letha 1607 za fojta Jana Berdy Jíra Bednář prodal podsedek souce zaplacený Janovi Hnidovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 8 R a platiti má od letha 1608 po 2 R. Odevzdán jemu za volné a svobodné.
Rukojmě Pavel Šeptalů, Jíra Slabých S.R.S.A.N.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Jan Hnida za grunt Jírovi Bednářovi 2 R.

Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových Jan Hnida prodal gr[unt] Mikulášovi Škrlíkovi za summu 40 R. Závdanku mu dal
10 R, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Raba, Jíra Zátopa S.R.S.a N.
Letha a za fojta ut sup[ra] položil Mikuláš Škrlíků za gr[unt] Jírovi Bednářovi 2 R.
f 1b
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala jakož na tomto gruntě náleželo peněz dovzíti Jírovi Bednářovi 28 R, takové peníze jest týž Jíra prodal Mikulášovi Škrlíkovi za hotových 7 R. A tak dotčený Jíra na tom gruntě nic více nemá a Mikuláš Škrlíků má jej zouplna a docela zaplacený a žádnému nezávadný.

Leta Páně 1619 za fojta Martina Žilkového Mikuláš Škrlík prodal grunt svůj se vším příslušenstvím, jakž jej sám koupil, Vítkovi Zálešákovi za summu 30 R. Závdanku dal Vítek Mikulášovi při kupu 4 R, platiti jej má ročně při posudcích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Rujmíšek s Mikuláš Martincových SRSAN.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Berdy Vítek Zálešák prodal zase tento grunt Vavřincovi Tkadlcovi za sumu 29 R. Závdanku jemu dal 3 R a ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Šácha a Pavel Slabý S.R.S.a N.

Pusté

Letha Páně 1625 za fojta Jana Čačka prodal Vavřinec Tkadlíček podsedek svůj totiž požár za 26 R bez závdanku Janovi Prachařovi z Bukovca, placením při posudcích l[eta] 1627 počna po 2 R až do vyjití tej summy každoročně. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Bukovský a Pavel Červených S.R.S.a neroz[dílnou].

Letha Páně 1629 za fojta Jana Čačka Jan Prachař prodal ten grunt ut s[upr]a Pavlovi Horňákovi za summu 30 R. Závdanku dal jemu 4 R, ostatek summy platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Hnátků a Vítek Zálešák S.R.S.a N.

Letha 1631 za fojta Jana Čačka Pavel Horňák prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Jírovi Moločkovi za summu 26 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Zháňal a Mikuláš Hajduch S.R.S.a N.
f 2a
Letha 1636 za fojta Jana Čačkového týž fojt s ouřadem prodali grunt podsedek Martinovi Zajícovi za summu 10 R, placením komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské a obecní i placení gruntu Urban Horňák a Pavel Cibinů SRSAN.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckýho položil Martin Zajíc k obci javornický 15 gr.

Leta 1641 za fojta Jíry Čačky Martin Slezák prodal svrchu psaný podsedek Martin[ovi] Slezák[ovi] Čerňamčík[ovi] za tu summu, jakž jej sám měl ukoupenej, za 10 R, placení komu náležeti bude po 1 R. Jest mu odevdán za volný.
Rukojmě za placení gruntu a povinnosti JHM Jan Hnátek a Jan Sedláků S.R.S.N.
A co na něm zaplaceného měl 15 gr, ty jest jemu daroval.

Letha 1645 za fojta Jana Čahla a k němu přidaném ouřadu Martin Slezák Čerňamčík prodal ten podsedek Jírovi Benovi za summu 11 R 15 gr. Závdanku dal při odevzdávce 1 R, ostatek summy platiti má obci javornický po 1 R a posledních 15 gr nápadníkům [po] n[ebožtíku] Martina Slezákovém. Od[evzdán].
Rukojmě Pavle Cibina a Jakub Klučka SRSaN.
Letha 1645 za fojta ut s[upr]a Jíra Bena položil peněz ročních obci javornický 15 gr. Ty přijal fojt ut s[upr]a.

f 2b
Letha 1646 za fojta Mikuláše Bartoňového po smrti Jíry Bena s vůlí a dovolením fojta a ouřadu ujal ten podsedek Jan Šípů, tak jakž v zápisu horním stojí, za summu 11 R 15 gr, a to bez závdanku, placení rok po roku po 1 R. A tak za volný a svobodný jest jemu odevzdán.
Rukojmě postavuje Pavla Cibina, Jíra Hajdúška SRN.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Jan Šípů položil ročních peněz k obci javornickej 15 gr.

Pusté

Letha Páně 1651 za fojta Pavla Zoubka prodal ouřad javornický grunt po Janovi Šípovi Janovi Hřižovskému za sumu 11 zlm 5 gr, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. a obecní Jura Bryca, Jan Houdekh S.R.S.a N.R.