Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Grunt Pavla Petrova

f 28a
Letha Páně 1591 v neděli družebnou Pavel vejš psaný koupil podsedek svůj z rolí, k témuž podsedku náležející, podle zápisu knih starých purkrechtních v listu 38 od Jíry Juřičnýho za summu 57 R 15 gr.
Na kterýžto grunth svůj jest letha vejš psaného závdanku i z těmi 6 R, co od Mikuláše Čačka zkoupil, položil 8 R a ostatek od letha [15]92 doplátceti zůstává při Vánocích po 4 R – 49 R 15 gr. Na to jest za letho [15]92 a [15]93 zadržel dvojích peněz 8 R.
Ta summa výš psaná náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Adama Halmy 43 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
Item Jírovi Juřičnému týž náleží 6 R 15 gr. Z těch se peněz má podle poručenství téhož Jiřičného na kostel velický dáti
3 R, když nejprve sirotci vejš psaní
f 28b
svou spravedlnost nebožt[íka] Adama Helmy vyzdvihnou.
Rukojmě Jíra Slabých, Mikuláš Zuzanin, Mikuláš Čaček, Vaněk Kunovský S.R.S.

Letha [15]94 položil napřed psaný Pavel za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Více položil na zadržalé peníze 2 R.
Letha [15]95 položil Pavel napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Letha [15]96 položil Pavel Petrových 4 R.
Letha [15]97 položil Pavel Petrových za grunt 4 R.
Leta [15]98 položil Pavel Petrových za grunt svůj na sirot[ky] n[ebožtíka] Adama Helmy 4 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Pavel Petrů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Helmy 4 R.

Letha 1600 za fojta Pavla Pivka Pavel Petrů zemřel nemajíce dítek žádných, tenž grunt ut s[upr]a ujal Vítek Zálešáků, kterýž sobě manželku po témž Petrovi zůstalou pojal, v summě 58 R. Z toho sobě srazil, což týž neboštík Pavel Petrů zaplatil 34 R 15 gr, zůstává dopláceti osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Adama Helmy předních peněz 14 R.
Na kostel velický podle poručenství Juřicového 3 R.
Jírovi Juřicovému 6 R 15 gr, placením od letha 1600 po 4 R.
f 29a
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Slabých, Mikuláš Žák, Pavel Slavkovský, Mikuláš Slavkovský S.R.S.A N.
Letha ut s[upr]a položil Vítek Zálešáků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Helmů 4 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Vítek Zálešáků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Helmy 3 R.

A skoupil od Jíry Juřičného, což jemu tu náleželo 6 R
15 gr, za hotových 1 R 15 gr. A tak tu nic nemá.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Vítek Zálešáků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Helmy 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Vítek Zálešáků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Helmy 4 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Vítek Zálešáků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Helmy 4 R.
Z toho dáno na kostel velický 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Helmy 3 R.
A tak grunth svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za fojta Jana Brychce ouřad javornický prodali podsedek ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] Vítkovi Zálešákovi, Pavlovi Houdkovýmu za summu 30 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Utlačilů, Václav Potocský S.R.S.A N.
Ten grunt ut s[upr]a Pavel Houdků Fridrichovi ze Lhotek pod[sedek], jemu po Zuzanně Vítka Zálešáků manželce jeho náležel a ona jemu na smlúvách svadebních všecken statek svůj poddala, odvedl. A tak má zaplacený.

Letha 1611 za fojta Jana Brychty prodán grunt, pozůstalý po n[ebožtíku] Fridrichovi Lhotským, od nápadníků toho gruntu Thomášovi, synu po témž Fridrichovi zůstalém, za summu 80 R. Závdanku dal 20 R, ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Houdků, Jan Svíba SRSAN.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Thomáš Fridrichů za grunt nápadníkům po n[ebožtíku] Fridrichovi zůstalým 3 R.
f 72b
Leta 1615 za fojta Jana Pavlova Thomáš Fridrichů položil za grunt nápadníkům po n[ebožtíku] Fridrichovi zůstalým 2 R.
Letha 1616 za fojta Martina Žilky Tomáš Fridrichů položil za g[runt] nápadníkům po n[ebožtíku] Fridrichovi zůstalým 2 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Tomáš Fridrichů položil za grunt nápadníkům po n[ebožtíku] Fridrichovi zůstalým 3 R.
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňkového Tomáš Fridrichů položil za g[runt] nápadníkům po n[ebožtíku] Fridrichovi zůstalým 2 R.
Pusté

Letha Páně 1629 za fojta Jana Čačka fojt a starší prodali toto pustý místo Martinovi Rujmíškovi za sumu 20 R bez závdanku a platiti jej má po 1 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení a odbývání robot, povinností panských i obecních Jan Prachař a Martin Hrubý S.R.S.a N.

Letha 1636 za fojta Jana Čačkového Martin Rujmíšek položil za grunt peněz, kteréž zůstávají za ouřadem javornicským 2 R.

Letha 1641 za fojta Jíry Čačkového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt Janovi Slabýmu za summu 12 R, placení poročně komu náležeti bude po 1 R. Jest jemu odevzdán za volný.
[Rukojmě] Jan Hnátek a Jan Menšík S.R.S.N.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Jan Slabina(!) položil obci javornicský, co tak n[ebožtík] Martin Rujmíšek dlužen zůstal, totiž 1 R 13 gr.
f 73a
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Jan Slabý položil a přijali nápadníci po n[ebožtíku] Martinovi Rujmíškovi, totiž 1 R 10 gr 5 den.
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Jan Slabý peněz ročních 1 R.
Ty přijali nápad[níci] po n[ebožtíku] Martinovi Rumíškovi.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého týž fojt položil peněz ročních a přijali nápadníci po nebo[žtíku] Martinovi Rujmíškovi 1 R.
Leta Páně 1649 za fojta Jana Slabého týž fojt položil peněz ročních nápadníkům po nebo[žtíku] Matějovi(!) Rujmíškovi, totiž 1 R.