Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Grunth Jana Úlehlového

f 79a

Letha Páně [15]94 v neděli první v postě Jan Úlehlův koupil podsedek svůj od Mikoláše Vranicového podle zápisu knih starých purkrechtních v listu 44 za summu 60 R.
Na kterýž jest závdanku témuž Mikolášovi položil 5 R 15 gr a ostatek od téhož letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 54 R 15 gr. Ty pokládati má až do vyplnění vejš psané summy po 3 R.
Ta všeckna summa náleží Mikolášovi Vranicovému.
Rukojmě Jan Zajíc, Jan Šeptalů, Macek Stejskal R.S.N.

Letha [15]94 položil za grunth peněz purgkrechtních Mikolášovi Vranicovi 3 R.
Letha [15]95 položil Jan Úlehů za grunth peněz purgkrecht[ních] Mikolášovi Vranicovi 3 R.
Letha [15]96 položil Jan Úlehů za grunth peněz purg[rechtních] Mikolášovi Vranicovi 3 R.
Letha [15]97 položil Jan Úlehlů Mikolášovi Vranicovi za grunt svůj 3 R.
f 79b
Leta 1598 Jan Oulehle prodal podsedek svůj i z rolí k němu od starodávna náležitou Janovi Polákovi za 50 R 7 1 gr. Závdanku jemu dal při odevzdávce Janovi Oulehlovi 7 R, ostatek platiti má od leta [15]98 po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Janek Černej, Jan Rujmíšek, Mikl Miklátko S.R.S.N.
Leta [15]98 položil ročních peněz Jan Poláků za grunt 3 R.
Ty přijal Mikuoláš Vraniců.

Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového Jan Polák prodal podsedek z rolí k němu od starodávna náležitou Pavlovi Macháčkovýmu za summu 60 R. Závdanku jemu dal 7 R a pustil jemu ten Jan Polák, což zaplaceného měl 13 R, ostatek platiti má od leta [15]99 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za plath, opravu gruntu a povinnosti JM Páně Mikuláš Ivanů, Mikuláš Čaček, Jíra Jehlička S.R.S.N.
Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Pavel Macháčků za grunt svůj Mikulášovi Vranicovi 3 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Mikulášovi Vranicovi Pavel Macháčků 3 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Pavel Macháčků za grunt Mikulášovi Vranicovi 3 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Pavel Macháčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Vranice 1 R 15 gr.

Letha 1603 za fojta Martina Vrany Pavel Macháčků prodal podsedek z rolí od starodávna k němu náležitou Štefanovi Kováři za summu 60 R. Závdanku jemu dal 7 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Štefan Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Vranice 3 R.
f 80a
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Štefan Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Vranice 3 R.

Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala Jan, Mikuláše Vranice syn, majíc na tomto gruntě spravedlnost, po smrti Štefana Kováře jej ujal a prodal Pavlovi Houdkovému za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Ozíbal, Jíra Hrach SRSN.
Letha 1610 ta fojta Jana Pavla Janových položil Pavel Houdků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Vranice
2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Pavel Houdků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Vranice 5 R.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Pavel Houdků položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Vranice 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Pavel Houdků položil za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Vranice 2 R.
Letha Páně 1617 za fojta Martina Žilky Pavel Houdků položil za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Vranice 2 R.
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňkového Pavel Houdků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Vranice
2 R.
Letha Páně 1626 za fojta Jana Čačka Pavel Houdků položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Vranice 1 R.
Ty přijal na díl svůj Jan Utláčal odtudž.

Letha 1628 za fojta Jana Čačka Pavel Houdek prodal ten podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Zháňalovi za 40 R. Závdanku dal 4 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Mikuláš Bukovský a Jan Ozíbal S.R.S.a N.
Leta 1630 za fojta Jana Čačka Mikuláš Zháňal položil za grunt Janovi Utláčalovi 1 R.

Letha 1633 za fojta Jana Berdy Mikuláš Zháňal prodal ten podsedek ut s[upr]a Pavlovi Zoubkovi za s[umu] 40 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 2 R 15 gr a platiti jej má ročně po
2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Krejčí a Jan Hnátek S.R.S.N.

f 80b
Letha 1636 za fojta Jana Čačkového Pavel Zoubek položil peněz za grunt Janovi Utláčalovi 1 R.
Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Pavel Zoubek položil za grunt Janovi Utláčalovi 1 R.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Pavel Zoubek položil za grunt Janovi Utláčalovi 2 R.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Pavel Zoubek položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R.
Ten přijal Jan Utláčal.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Pavel Zoubek položil za gr[unt] Janovi Utláčalovi 1 R.
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Pavel Zoubek peněz ročních Janovi Utlačilovi 1 R.
Leta 1648 za fojta Jana Slabého Pavel Zoubek položil peněz ročních Janovi Utláčalovi 1 R.