Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 Grunth Martincův

f 87a

Letha Páně 1593 v sobotu před s[vatý]m Prokopem Jan Vavřinů prodal podsedek Martincovi vejš psanému za 14 R.
Závdanku tenž Martinec Janovi Vavřinovi položil 4 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má po 1 R až do vyplnění summy.
Ta summa vejš psaná, kterouž za ten podsedek dopláceti má, totiž 10 R, náleží Janovi Šeptalovi předních peněz 3 R.
Item Pavlovi Blaškovýmu a Jakubovi švagru jeho společně
7 R, každému 3 1 R.
Ruk[ojmě] Jan Berda, Jan Stejskalů S.R.S.

Letha [15]94 položil Martinec za grunth peněz purgkrechtních Janovi Šeptalovi 1 R.
Letha [15]95 položil Martinec za grunth peněz purgkrecht[ních] Janovi Šeptalovi 1 R.
Letha [15]96 položil Martinec Janovi Šeptalovi 1 R.
Letha [15]97 položil Martin Zálešák Pavlovi Vaškových 1 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Martin Zálešák lonských a letoších za grunt svůj Pavlovi Vaškových
2 R.
f 87b
Letha 1601 za fojta Jana Brychce Martin Zálešák prodal podsedek Jírovi Souchovskýmu za 5 R. Závdanku jemu dal 1 R a což Pavlovi Blažkovýmu a Jakubovi švagru jeho náleželo 4 R, ty jest od nich Jíra Souchovský skoupil
A tak má grunt zouplna zaplacený.

Pustý místo

Jíra Souchovský zase po vpádu týž grunt po zkažení jeho ujal.
Rukojmě za opravu a povinnosti panské Jíra Bednář a Pavel Houdků.
Zaplacený.

Letha 1614 za fojta Jana Zháňala Jíra Souchovský majíc tento grunt zaplacený, prodal jej synu svému Martinovi za hotových 10 R. A tak má jej zaplacený.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a týž Martin prodal zase grunt ze 2 roubanicemi Vítkovi Zálešákovi za sumu 19 R. Závdanku mu dal 4 R a ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Charouzových a Jan Svíba SRSAN.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Martin Souchovský prodal peníze všecky, což na tom gruntě měl, totiž 15 R, Vítkovi Zálešákovi za hotových peněz 3 R 22 1 gr.
A tak Vítek má grunt svůj zaplacený.

Letha 1619 za fojta Martina Žilkového Vítek Zálešák prodal podsedek svůj Martinovi Rujmíškovi za summu 20 R. Závdanku dal při prodaji 2 R, platiti jej má po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Martincových a Jíra Moňkových SRSAN.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Berdy jakož byl Vítek Zálešák prodal tento grunt Martinovi Rujmíškovi, poněvadž pak ten Martin Rujmíšek nemohl na tom gruntě hospodařiti, nýbrž jej pustého zanechal, Vítek Zálešák zase týž grunt ujal a má jej zaplacený.
Rukojmě za odbývání povinnosti panské i obecní Mikuláš
Moudrý SRSaN.
Pusté

Letha Páně 1626 za fojta Jana Čačka prodal týž podsedek Vítek Zálešák Janovi Babirádovi za hotových 8 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za odbývání povinností panských i obecních Jura Zátopa a Pavel Frolků S.R.S.a nerozdílnou.

Pusté
f 88a
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého jest Jan Babirád zase točeného (=dotčeného) gruntu zaprodal Jírovi Pecovi za summu hotovú 6 R. Odevzdán jemu za zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Prachař a Pavel Zoubek SRSaN.

Pusté