Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunth Mikuláše Vranicových

f 95a

Letha Páně 1594 v neděli první v postě Jan Adamů prodal grunth svůj z půl lánem roli podle zápisu knih starých v listu 43 Mikulášovi Vranicových za summu 86 R 18 gr.
Závdanku tenž Mikuláš vejš psaný Janovi Adamovu položil
23 R a tak ještě dopláceti zůstává 63 R 18 gr. Ty má pokládati od letha [15]95 při Vánocích po 5 R.
S příčiny tej, že Jan Adamů na tom gruntě přední peníze od Ondry z Radějova po Kateřině, dceři nebožt[íka] Matěje Zháněla, skoupil.
Ta spravedlnost náleží sirot[kům] nebožt[íka] Martina Vodného do Velikej.
Z těch 63 R 18 gr má se obci javornickej zaplatiti, což jim týž nebožtík Martin budouc s nimi v sousedství, dlužen zůstal 11 R 4 gr.
A tak těm sirot[kům] výš psaným nebude více náležeti na tom gruntě toliko 52 R 14 gr.
Ruk[ojmě] Pavel Pivka, Martin Houdtků, Jíra Slovenčin, Pavel Macháčků, Jan Černý, Mikuláš Čaček S.R.S.
Ty peníze teprva při Vánocích půjdou.
f 95b
Letha [15]95 položil Mikoláš Vraniců za grunth peněz purgkrecht[ních] 5 R.
Ty sou vydány na obec javornickou na peníze dlužné po nebožt[íku] Vodném.
Letha [15]96 položil Mikoláš Vraniců peněz obci javornické 5 R.
Letha [15]97 položil Mikoláš Vraniců za grunt svůj 5 R.
Z toho dáno obci javornicské 1 R 4 gr a s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vodných 3 R 26 gr
Leta 1598 položil Mikuoláš Vranicův za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vodného do Velikej 5 R.
Ty zuostávají při právě javornickým, sou odvedeny do truhlice sirotčí na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vodného.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Mikuláš Vraniců za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vodného do Velký 5 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Mikuláš Vraniců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vodného do Velké 5 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Mikuláš Vraniců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vodného do velké 5 R.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Manda, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Vranicovi, s Janem synem svým koupili grunt s půl lánem roli, se 4 koňmi, s vozem, pluhem, bránou, s roubanicí na Rovinách, s druhou roubanicí na Jazevčím i se
2 vinohrady v Ležhoře na Velicku za summu 207 R. Místo závdanku srazila sobě dílu svého Manda mateř mimo roubanici nad Jehušovým 63 R 9 gr a Jan tolikéž sobě srazil dílu svého

69 R 9 gr, zůstávají dopláceti ještě mimo sražených dílův svých 74 R 12 gr, placením od letha 1602 po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Vyležalů, Jan Berda, Mikuláš Čaček, Ondra Čupků, Pavel Macháčků S.R.S.A N.
f 95a
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vodného předních peněz do Velkej 28 R 18 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Všetečky za vinohrady v Ležhoře 17 R.
Anně, s[irotku] n[ebožtíka] Mikuláše Vranice posledních peněz 28 R 24 gr.
Letha a za fojta ut s[upr]a Manda mateř a Jan syn její položili závdanku za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Vranice 2 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položila Manda mateř a Jan syn její za g[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vodného 5 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany Manda mateř a Jan syn její za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vodného 5 R.
Též položili za vinohrady na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Všetečky 2 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položila Manda mateř a Jan syn její za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vodného 5 R.
Též položili za vinohrady na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Všetečky 2 R.
Letha 1606 za fojta Jana Brychce Jan, syn neb[ožtíka] Mikuláše Vranice, sráží sobě na gruntě svém, což se Mandě mateři a Zuzanně sestře jeho dopláceti mělo, poněvadž sou zemřeli 31 R 18 gr.
Toliko dopláceti má těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vodného předních peněz 18 R 18 gr, placením po 3 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Všetečky posledních peněz 13 R, placením po 2 R.
Z těch vejš psaných 18 R 18 gr odvedeno Jírovi Šarovcovýmu po Zuzanně manželce jeho, dceři n[ebožtíka] Martina Vodného, na díl její i po zemřelých bratřích nápadu 17 R 28 gr. Ty sobě má od letha 1610 vyzdvihovati.

Ten gr[unt] jest pustý.

Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Jan Utlačilů za vinohrad nápad[níkům] Jana Všetečky 1 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Jan Utlačilů za grunt Jírovi Šarovcovi do Lipova na díl ženy své 2 R.
Téhož letha a za fojta Jana Zháňala položil týž Jan Utlačil za vinohrad nápadníkům Jana Všetečky 5 R.

f 95b
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Jan Utlačil jinak Vranice [položil] za grunt Jírovi Šarovcovi do Lipova 3 R.
Za vinohrad v Ležhoře položil týž Jan Utlačil nápadníkům Jana Všetečky 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Jan Utlačil jinak Vranice položil za grunt Jírovi Šarovcovi do Lipova 3 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Jan Utlačil jinak Vranice [položil] za grunt Jírovi Šarovcovi do Lipova 3 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Jan Utlačil jinak Vranice položil za grunt Jírovi Šarovcovi do Lipova 3 R.

Pusté

Letha 1635 za fojta Jana Čačky Jan Utláčal jinak Vranice položil za gr[unt] Jírovi Šarovcovi do Lipova 2 R.
Letha 1636 za fojta Jana Čačky položil za gr[unt] peněz Jírovi Šarovcovi do Lipova 1 R.
Letha Páně 1638 i za rok 1637 Jan Utláčal položil za grunt, kteréž přijal Jíra Šarovec z Lipova 1 R.
A poněvadž ten 1 R již Jírovi Šarovcovi nenáležel, tak mu odevzdán není, nýbrž ještě na něm 2 gr přebral. A tak nemajíce žádnej z jinších nápadů podle správy na tom gruntě.
Jan Utláčal má grunt za zaplacenej.