Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunth Pavla Macháčkových

f 105a

Letha Páně 1592 v neděli štvrtou postní prodán jest grunth z spůl lánem roli, z dobytkem, obilím i jiným příslušenství[m] po nebožt[íku] Martinovi Slavkovským zůstalý za summu 90 R Pavlovi, synu téhož nebožt[íka] Martina Slavkovského.
Závdanku téhož letha [15]92 položiti má 10 R a od letha [15]93 tenž grunth platiti má po 4 R až do vyplnění summy výš psané.
Na ten závdanek vejš psaný položil Pavel 5 R a zadržel 5 R. A mimo ten závdanek zadržel za letho [15]93 roční peníze 4 R.
Z toho závdanku položeného dáno starším javornickým na dluh, což jim nebožt[ík] Martin Slavkovský do truhlice obecní dlužen zůstal 2 R.
A Kateřině, sestře dotčeného Pavla, dáno na spravedlnost její 3 R.
A mimo ty 2 R, kteréž starší do truhlice obecní přijali, ještě se jim s těch
f 105b
zadrželých peněz vyplniti má 8 R 1 gr.
A ostatek 76 R dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Martina Slavkovského, bratru, sestrám a mateři své od letha [15]94 při Vánocích po 4 R až do vyplnění summy výš psané.
Z tej summy vejš psané sráží sobě Pavel díl svůj 8 R 26 gr 4 1 den.
Rukojmě Jíra Slabý, Štěpán Kašpar a Martin Pivko S.R.S.

Letha [15]94 položil Pavel Macháčků za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Více týž Macháček položil za grunth svůj na zadržalé peníze 4 R.
Letha [15]95 položil Pavel Macháčků za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Letha [15]96 položil Pavel Macháčků za grunth peněz 4 R.
Letha [15]97 položil Pavel Macháčků za grunt 4 R.
Více položil Pavel 3 R.

Leta 1598 Pavel vejš psanej prodal grunt z půl lánem rolím, ze dvěma koňmi, s vozem, z pluhem, z bránami, ze dvěma krávami, ovcí čtvero, svinskýho dobytka trý, z polovicí obilím Mikuolášovi bratru svému za summu 90 R. Závdanku dáti má Pavlovi bratru svýmu z oužitku obilného 4 R a platiti má od leta [15]98 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za plat Matěj Stejskalů, Mikuoláš Čaček, Martin Pivků, Štěpán Kašpárků slíbili R.S.N.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Macháčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slavkovskýho ročních peněz 4 R.

f 106a
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Mikuláš Macháčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slavkovského 4 R.
Letha 1600 za Pavla Pivky fojta položil Mikuláš Macháčků na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slavkovské[ho] 4 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Mikuláš Macháčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slavkovského 3 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Mikuláš Macháčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slavkovského 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Mikuláš Macháčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slavkovského 4 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany Mikuláš Macháčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slavkovského 3 R.

Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových fojt a starší javornicští prodali grunt s půl lánem roli, pozůstalý po n[ebožtíku] Mikulášovi Macháčkovým, Janovi Svíbovi za to, což se dopláceti má, totiž 21 R 14 gr 4 den bez závdanku, platiti má od letha 1611 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Mikuláše Slabých, Jan Cibina a Jan Berdů S.R.S.a N.
Ta spravedlnost náleží J.M.Pánu po s[irotcích] zběhlých n[ebožtíka] Martina Slavkovskýho.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Jan Svíba položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slavkovského 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Jan Svíba položil peněz ročních za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slavkovského 1 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Jan Svíba položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slavkovského 1 R.

Letha 1646 za fojta Jana Čahla Jan Svíba prodal ten gr[unt] Floriánovi Svíbovi za summu, což se ještě doplatiti má, totiž 18 R. Od[evzdán].
Ru[kojmě] Jan Hnátek a Jan Utláčal SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Florián Svíba položil peněz ročních a zůstává za úřadem 1 R.