Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunth Ondry Čupkového

f 125a

Letha páně 1589 v neděli štvrtou po s[va]té Trojici Ondra vejš psaný podle regimentu letha [15]89 založeného koupil grunth svůj z půl lánem roli za summu 50 R.
Na kterýž jest do letha [15]93 závdanku [a] peněz purkrechtních i z poraženým díle[m] Zuzanny manželky své vyplnil 30 R a zadržel Pavlovi, sirot[ku] nebožt[íka] Martina Frantového, do téhož letha [15]93 5 R. A ostatek, to jest
15 R, dopláceti zůstává Pavlovi vejš psanému od letha [15]94 při Vánocích po 2 R až do vyplnění těch 15 R.
Rukojmě Macek Jana Adamových, Mikuláš Tomášků, Jan Zuzanin S.R.S.

Letha [15]94 přijato od Ondry Čupky za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]95 přijato od Ondry Čupky za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]96 položil Ondra Čupků za grunth 2 R.
Letha [15]97 položil Ondra Čupka za grunt svůj 2 R.
Leta 1598 položil Ondra Čupka za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Frantového 2 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Ondra Čupka za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Frantového 2 R.
f 125b
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Ondra Čupka za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Frantového 2 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Ondra Čupka za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Frantového 2 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Ondra Čupka za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Frantového 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Ondra Čupka za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Frantového 1 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Ondra Čupka za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Frantového 1 R.

[Pusté]

Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky z poručení pana ouředníka fojt a starší prodali ten požár pustý s jednou čtvrtí roli Pavlovi Slabýmu za summu 12 R bez závdanku, platiti má ročně počna leta 1619 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Utlačil a Jíra Vítů SRSN.

Pusté

Letha 1629 za fojta Jana Čačka prodán jest ten grunt požár ut s[upr]a s jednou čtvrtí roli Vítkovi Zálešákovi za summu
12 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jíra Gembeš a Jan Hnátek S.R.S.a N.
Letha 1636 za fojta Jana Čačky Vítek Zálešák položil za grunt peněz, kteréž přijala Zuzana neb[ožtíka] Jíry Vítových
1 R.
Letha 1637 za fojta Jana Čačky Vítek Zálešák položil za grunt, kteréž přijala Zuzana n[ebožtíka] Jíry Vítových 1 R.
f 126a
Letha 1638 za fojta Jana Čačkového Vítek Zálešák prodal grunt ze čtvrtí roli Jurovi Kolínkovi za 12 R a což jměl na něm zaplaceného Vítek Zálešák 2 R, ty jemu pustil a daroval. A tak Jura Kolínek na něm povinen dopláceti bude 10 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské, obecní a placení gruntu Jan Prachař, Mikoláš Křenčík slíbili R.S.A N.
Letha a dne ut s[upr]a Jura Kolínek položil za grunt, kteréž přijala Zuzana n[ebožtíka] Jíry Vítových 15 gr.

Jíra Kolínek s toho gruntu zešel a tak jest Vítkovi Zálešákovi zase připsanej.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Vítek Zálešák položil za gr[unt] Zuzany n[ebožtíka] Jíry Vítového 15 gr.
Leta 1641 za fojta Jíry Čačkového Vítek Zálešák položil za grunt Zuzany n[ebožtíka] Jíry Vítového 15 gr.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Vítek Zálešák položil [za grunt] Zuzany n[ebožtíka] Jíry Vítového 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Vítek Zálešák položil a zůstává za úřadem 1 R.
f 126b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Frolka prodán jest týž grunt z čtvrtí roli Jakubovi Mlčúškovi za summu 12 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Pavel Čaček a Ondra Poučka SRSN.