Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunth Jiříka Martinových

f 142a

Leta Páně 1584 Jíra vejš psaný koupil jest podsedek svůj od Matěje Blanaře za 10 R.
Na kterýž jest vyplnil Matějovi Blanaři 6 R a dopláceti ještě zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 2 R – 4 R.
Rukojmě Matěj Moňka, Vávra Snyřel S.R.S.
Těch 6 R výš psaných náleží sirot[kům] nebožt[íka] Duchka Jančíkového.
Letha [15]94 položil Jiřík Martinových za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 R.
Ty jsou obráceny mezi jiné sirot[čí] peníze.
Letha [15]96 položil Jiřík Martinových do jinejch sirotčích peněz 1 R.
Letha [15]97 položil Jiřík Martinových za grunt 1 R.
Ty do jiných peněz obec javornicská přijala.

Leta 1598 Jíra Martinů prodal podsedek svůj, kderejž zaplatcený měl, Janovi Sekylovi z Lipova za 15 R. Závdanku položil Jan Sekyla Jírovi Martinových 2 R, ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Galeta, Mikuláš Žák S.R.S.N.
Leta [15]98 položil ročních peněz Jan Sekylů za grunt 1 R.
Ten jest přijal Jíra Martinů.
f 142b
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Jan Sekylů za grunt Jírovi Martinovýmu 1 R.
Jakož náleželo Jírovi Martinovému 11 R na tomto gruntě, ty jest prodal obci javornické za 2 R 6 gr.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Jan Sekylů obci javornické za grunt 1 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Jan Sekylů za grunt obci javornické 1 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Jan Sekylů za g[runt] obci javornické 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Jan Sekylů za grunt obci javornické 1 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Jan Sekylů za g[runt] obci javornické 1 R.

Letha 1606 za fojta Jana Brychce Jan Sekylů prodal podsedek z roubanicí Janovi Hnátkový[mu] za summu 15 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Moňků, Florian Blanařů S.R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položil Jan Hnátků za grunt obci javornické 1 R.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Jan Hnátků za grunt obci javornické 1 R.

Téhož letha ut s[upr]a Jan Hnátků prodal podsedek z rúbanicí Janovi Vaňkovému za summu 16 R. Závdanku jemu dal
4 R a platiti má od letha 1610 po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Svíba, Pavel Houdků S.R.S.A N.
Jakož náleží na tomto gruntě obci javornické peníze jejich, z těch odvedli na svůj dluh Janovi Vaňkovému ostatní 4 R. Ty se jemu za položené jich vypisují.

Letha 1610 za fojta Jana Brychce Jan Vaňků prodal podsedek vejš psaný se vším k němu příslušenstvím Janovi Martincovýmu za summu 16 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má po
1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno).
Letha ut s[upr]a Jan Martinců položil za grunt Markytě, nápadníci po neb[ožtíku] Janovi Sekylovi 1 R.
f 143a
Letha 1612 za fojta Jana Zháňala Jan Martinců prodal podsedek svůj se vším k němu příslušenstvím Jírovi Navrátilovi za summu 20 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má po
1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Letha a za fojta ut s[upr]a Jíra Navrátil položil za grunt 2 R.
Ty jsou dány Markytě, nápadnici po neb[ožtíku] Janovi Sekylovi.

Letha 1614 za fojta Jana Zháňala Jíra Navrátil prodal podsedek svůj s jednou roubanicí a jiným k tomu příslušenstvím Mikulášovi Martincový[mu] za summu 20 R. Závdanku jemu dal
4 R, ostatek platiti má po 1 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Rumíšek, Šťastný Petrášků S.R.S.A N.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Mikuláš Martinců položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jana Sekyle 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Mikuláš Martinců položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jana Sekyle 1 R.
Jakož jest Janovi Hnátkovi na tom gruntě náleželo 2 R, ty jest Mikulášovi Martincovému prodal. A tak tu nic nemá.
Letha Páně 1617 za fojta Martina Žilky Mikuláš Martinců položil za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Jana Sekyle posledních peněz 1 R.
Letha Páně 1618 Za fojta Václava Moňkového Mikuláš Martinců koupil od Jana Hnátkového, což jemu na tom gruntě předních peněz náleželo, totiž 2 R, dal jemu 12 gr. A tak se jemu za položený vypisují.
Pustý

Leta 1641 za fojta Jíry Čačkového ten svrchu psaný grunt jest prodán Janovi Solimanovi za 1 R, placení po vyjití tří let komu náleží po 15 gr.
Rukojmě Pavel Červený, Jan Menšík SRSAN.

Letha 1645 za fojta Jana Čahla Jan Soliman prodal ten podsedek Jurovi Pinkavovi za summu 1 R, placení po 15 gr. Od[evzdán].
Rukojmě Pavel Červený a Jan Prachař SRSaN.
Item položil peněz ročních 15 gr. Ty přijal fojt ut s[upr]a k obci javornicský.
f 143b
Letha 1646 za fojta Mikuláše Bartoňového položila Dorota po Jírovi Pinkavovi peněz ročních obci javornicské 15 gr.

Pusté

Letha Páně 1654 za fojta Pavla Zoubka prodán jest napřed psaný podsedek od pana ouředníka Janovi Kročitých z roubanicemi, z koněm a jedním záhonem roli, kteréž náležely k podsedku Jury Petci, a ten podsedek od vody skažen, za summu 10 zlm bez závdanku. Kteréž peníze do důchodův J.M. panských (nebudouc žádných nápadníkův) náleží, platiti má rok po roce od 1655 až do vyplnění summy té 10 zlm po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za dobré hospodářství a placení podsedku, též povinnosti panské a obecní Jakub Klučka a Jan Menšík
R.S.S. a N.