Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunt Jiříka Ňorka

f 7a
Letha Páně 1588 vejš psaný Jíra Ňorkův koupil podsedek svůj od Kateřiny Kučerky za summu 40 R.
Na kterýž jest od vejš psaného leta závdanku a peněz purkrechtních od letha [15]92 vyplnil tejž Kateřině 11 R a ostatek od letha [15]93 doplátceti zůstává při Vánocích až do vyplnění summy 29 R, kteréž po 2 R pokládati má.
Ta všecka summa náleží k vyzdvižení Kateřině vejš psané.
Rukojmě za opravu gruntu a všelijaké povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu Pavel Vyležel, Martin Pivků, Jan Šeptalů S.R.S.

Letha [15]93 a [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních dvojích po 2 R – 4 R.
Ty sou vydané Kateřině.
Letha [15]95 položil Jíra Norků za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 2 R.
Ty sou vydány Kateřině Kučerkové.

Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán od Jíry Norka Janovi Červenému za tu summu, což on z téhož podsedku doplatiti měl, jmenovitě za 23 R. Místo závdanku položil peníze roční 2 R.
Sou vydány Kateřině Kučerce.
f 7b
Leta [15]97 Jan Černý(!) položil za grunt svůj 2 R.
Ty vzala Kateřina Kučerka.
Leta [15]98 položil Jan Červený za grunt svůj 2 R.
Ty přijali synové n[ebožky] Kateřiny Kučerky.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Jan Červený za grunt svůj 2 R.
Ty přijali synové n[ebožky] Kateřiny Kučerky.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Jan Červený za grunt 2 R.
Ty přijali synové n[ebožky] Kateřiny Kučerky.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Jan Červený za grunt 2 R.
Ty přijali synové n[ebožky] Kateřiny Kučerky.
Letha 1602 za fojta Martina Vranových položil Jan Červený za g[runt], kteréž přijali synové n[ebožky] Kučerky 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Jan Červený za g[runt] synom n[ebožky] Kateřiny Kučerky 2 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Jan Červený za g[runt] synom n[ebožky] Kateřiny Kučerky 2 R.

Letha 1607 za fojta Jana Berdy Jan Červený prodal podsedek svůj Jiříkovi Moudrýmu za summu 15 R. Závdanku jemu dal 4 R a přezrok položiti má 5 R, ostatek má dopláceti od letha 1608 po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Petr Hamrla, Martin Koudelka S.R.S.A N.

Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položil Jiřík Moudrý ostatek závdanku Janovi Červenému 5 R.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Jiřík Moudrý za grunt synům n[ebožky] Kateřiny Kučerky 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Jiřík Moudrý za gr[unt] 1 R. Ten přijal syn n[ebožky] Kateřiny Kučerky.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Jiřík Moudrý za grunt 1 R. Ten přijal syn n[ebožky] Kateřiny Kučerky.
f 8a
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Jura Moudrý položil za grunt Kateřině Kučerce do Lideřovic ostatních 1 R.
A tak má ten grunt Jiřík Moudrý zaplacený.

Leta svrchu psaného za téhož fojta Jiřík Moudrý prodal ten grunt Pavlovi Červenému za summu 20 R bez závdanku, platiti má ročně po 2 R od leta 1617. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Moňků a Tomáš Fridrichů SRSN.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Pavel Červený položil za grunt svůj Jírovi Moudrému 1 R.
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňkova Pavel Černý(!) položil za grunt Jírovi Moudrému 1 R.

Pusté

Letha 1635 za fojta Jana Čačkového týž fojt a ouřad prodali grunt požár podsedek Thomášovi Radošovi za 12 R, placení po
1 R komu náležeti bude. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení gr[untu], povinnosti panské a obecní Jan Voleček, Jakub Klička SRSN.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Thomáš Radoš položil k obci javornický 15 gr.
Item koupil Tomáš Radoš od Pavla Červeného za dva másy vína, co tak na něm dobírati jměl, totiž 6 R.
A tak Pavel Červený nic více na tom podsedku nemá.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Tomáš Radoš položil obci javornicský 15 gr. Ty přijal fojt ut s[upr]a.
f 8b
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Tomáš Radoš zemřel, tehdy Jíra Hejdoš pojal sobě Dorotu, pozůstalú vdovu po něm, a ujal ten podsedek zase v summě za 12 R, placení po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za dílo a placení gruntu a povinnosti všelijaké JHM i obecní Jan Prachař a Jan Sedlák SRSaN.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Jíra Hejdoš položil ročních peněz k obci javornickej 15 gr.

Letha Páně 1649 za fojta Mikuláše Hudce Jíra Hejdoš [ze] svého podsedku zešel, takový zase Václav Těšínský ujal za summu 12 zlm bez závdanku, placení každoročně po 1 zlm. Odevzdán za volné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Mikuláš Šácha, Jan Hnátek SRSN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Frolka prodali ten podsedek svrchu psaný Adamovi Potkanovi za 8 zlm bez závdanku, platiti je[j] má každoročně po 15 gr obci javornicské. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Ploštica a Jíra Hrabovský SRSN.