Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Grunth Jiříka Slovencovýho

f 157a

Letha Páně 1584 Jíra vejš psaný koupil podsedek svůj podle zápisu knih starých purkrechtních v listu 10 od Matěje Blanaře za 10 R.
Na kterýž jest vyplnil 8 R a ještě dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Duchka Jančíkových 2 R. Ty za ním zadržalé zůstávají.
Rukoj[mě] Mikuláš Húdků a Jíra Čupka S.R.S.
Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný ostatních peněz za podsedek svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Duchka Jankových 2 R.
A tak podsedek svůj zaplacenej má.

Letha 1606 za fojta Jana Brychce ouřad javornický prodali podsedek ut s[upr]a ze třemi roubanicemi, pozůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Slovenčiným, Janovi Svíbovi za summu 30 R bez závdanku. Z toho sobě srazil dílu svého po Kateřině manželce své, dceři n[ebožtíka] Jíry Slovenčiného 10 R. A tak zuostává dopláceti dvěma sirotkům, každýmu po 10 R, ještě summy 20 R, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Šišmů, Jan Krejčí S.R.S.N.
f 157b
Letha 1608 za fojta Jana Zháňalova položil Jan Svíba za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slovencového do Lideřovic 1 R 3 1 gr.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Jan Svíba za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slovencového do Lideřovic 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Jan Svíba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slovencového 1 R.

Téhož letha a za fojta ut sup[ra] Jan Svíba prodal týž gr[unt] se třemi roubanicemi Matějovi Charúsovi za summu 32 R 22 1 gr. Závdanku mu dal 16 R, platiti má od letha 1611 po
2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Bednář a Mikuláš Poroubaný S.R.S.a N.
Ta spravedlnost náleží J.M.P. po Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry Slovencového, zběhlým.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Matěj Charúsů za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slovencového 4 R.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Matěj Charúsů položil na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slovencového za grunt 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Matěj Charúsů položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slovencového 2 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Matěj Charúsů položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slovencového 2 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Matěj Charúsů položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slovencového 2 R.

Letha 1623 za fojta Jana Berdy Matěj Charousů prodal ten grunt Jurovi Zátopovi za summu 12 R 22 1 gr. Závdanku jemu dal 8 R a platiti má po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Pavel Slezák a Jan Bukovský SRSN.
Letha Páně 1626 za fojta Jana Čačka položil Jura Zátopa za týž grunth peněz 1 R
Ty přijal Jan Svíba a Macek Ochlastových jakožto nápadníci.
Letha 1629 za fojta Jana Čačka Jíra Zátopa položil za ten grunth peněz ročních 2 R.
Jan Svíba přijal 1 R a Macek Ochlastových 1 R.
Téhož letha a za fojta ut s[pr]a Jíra Zátopa položil za grunth peněz ostatních 1 R 22 1 gr.
Ty přijal Jan Svíba a Macek Ochlasta.
A tak má ten gr[unt] zouplna zaplacený.
f 158a
Leta 1630 za fojta Jana Čačka Jíra Zátopa prodal ten grunth Mikulášovi Hajduchovi za s[um]u 4 R hotových peněz. Odevzdán jemu za volný a svobodný a zaplacený.
Rukojmě Vítek Zálešák a Pavel Horňák S.R.S.a N.

Letha 1632 za fojta Jana Pavlového Mikuláš Hajduch ušel pryč a takový gr[unt] prodán jest Urbanovi Hanákovi za summu hotových peněz 2 R. Ty 2 R jsou obrácené k ruce J.M. Páně. Odevzdán za volný, svobodný a zaplacený.
Rukojmě Vítek Zálešák a Jan Svíba S.R.S.a N.

Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého zvrchu psaný podsedek připadl na Jana Hnátkovi(!) po Anně, pozůstalý vdově po n[ebožttíku] Urbanovi Hanákovi, jakožto manželky jeho. Odevzdán za volný, svobodný, zaplacený a v ničemž žádnému nezávadný.)
Rukoj[mě] za povinnosti všelijaké panské a obecní Mikuláš Hudec a Martin Mlynářů SRSaN.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Slabého tak jakož jest na Jana Hnátku nápadem po Anně, pozůstalý vdově po nebo[žtíku] Urbanovi Hanákovi, připadl, takovej zase Pavlovi Zajíčkovi tenž Jan Hnátek za summu 6 R bez závdanku jest prodal, placení každoročně po 1 zlm. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Pavel Červený a Mikuláš Hudec SRSN.