Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Grunth Jana Brychcového

f 164a

Tenž Jan výš psaný má podsedek svůj zaplacený.

Pusté

Letha Páně 1629 za fojta Jana Čačka nápadníci neb[ožtíka] Jana Brychce prodali ten grunth požár ut s[upr]a Janovi Rohlíkovi bez závdanku za summu 15 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu téhož grunthu a povinnosti panské i obecní Pavel Hnátků a Vítek Zálešák S.R.S.a N.

Letha 1632 za fojta ut s[upr]a nápadníci svrchu psaní, když Rohlík od toho gr[untu] upustil, prodali jej zase i s roubanicemi a loukama i se vším, což k němu přináleží, Mackovi Turkovi za summu 40 R. Závdanku dáti jemu má o s[vaté]m Duše příštím 6 R a platiti jej má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Molečka a Jan Ozíbal S.R.S.a N.

Letha 1635 za fojta Jana Čačky týž fojt a ouřad prodali ten grunt svrchu psanej Martinovi Mlynářovému ze dvěmi loukami, roubanicí za 30 R, placení po 1 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení gr[untu] a povinnosti panské [a] obecní Pavel Červený, Jan Mlynářů SRSN.
f 164b
Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Martin Mlynář položil za grunt a ty přijala obec javornická 1 R.
Leta 1638 za fojta Jana Čačkového Martin Mlynář položil za grunt a ty přijala obec javornická 15 gr.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého položil Martin Mlynář k obci javornicský za gr[unt] peněz 15 gr.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Martin Mlynář položil obci javornicský peněz ročních 1 R. Ten přijal fojt ut s[upr]a.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Martin Mlynář položil peněz ročních, přijal jej Jura Vrtihrach z Kuželova 1 R.

Letha 1646 za fojta Mikuláše Bartoňového majíce Martin Mlynářů grunt sobě koupený za summu 30 R, z těch třidcíti zlatých 15 R náleží nápadníkům po nebo[žtíku] Janovi Brychtovi na pět dílů, jednomu každému po 3 R, než prvnější peníze 6 R Jírovi Vrtihrachovi z Kuželova náleží. Na těch 6 R týž Jíra Vrtihrach přijal 1 R. Ostatních pak 9 R náležejí třem nápadníkům, kteří zůstávají na uherské straně. Druhých pak
15 R náležeti budou obci javornické.
Letha 1646 za fojta Mikuláše Bartoňového Martin Mlynář položil ročních peněz obci javornické 1 R.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabýho Martin Mlynář položil peněz ročních a přijal Jíra Vrtihrach 1 R.