Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunth Jana Zháňalového

f 172a

Ten Jan má podsedek svůj podle zápisu knih starých purkrechtních v listu 11 za 10 R koupený.
Na kderýž vyplnil 6 R a dopláceti zůstává s[irotkům] nebožt[íka] Duchka Jančíkového 4 R. Ty za ním zadržalé zůstávají.
Rukojmě Martin Brychtců.

Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj ostatních peněz purgkrecht[ních] 3 R.
Zástává ještě 1 R.
Letha [15]95 položil Jan Zháňalů ostatních peněz za grunth 1 R.
A tak jej zaplacenej má.

Pusté

Letha 1628 za fojta Jana Čačka Martin Žilka i na místě jiných nápadníkův neb[ožtíka] Jana Zháňalového prodal ten podsedek Janovi Ozíbalovi za 20 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Pavel Frolkův, Michal Bukovský S.R.S.A N.

Letha 1630 za fojta Jana Čačka Martin Žilka spolu s druhým nápadníkem prodali tu summu peněz, totiž 20 R, na tom gruntě k doplacení povinných, Janovi Ozíbalovi za hotových 5 R.
A tak Jan Ozíbal má ten grunt zouplna zaplacený.
f 172b
Leta 1634 dne 15. Junni od fojta Jana Čačka a ouřadu ku pomoci přidaných prodal ten podsedek Jan Zíbal Andreasovi Vlaštovicovi za summu 18 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 R.
Rukojmě za povinnosti JMP zastavil Jana Berdu a Jana Sedláka SRSN. Odevzdán jemu za volný a svo[bodný].

Letha 1635 za fojta Jana Čačkového Jan Zíbal prodal ten podsedek Pavlovi Cibinovi za 20 R, placení po 1 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jíra Rujmíšek, Tomáš Radoš SRSN.
Letha 1635 Pavel Cibina položil za gr[unt], kteréž Jan Ozíbal přijal 2 R.
Letha 1636 za fojta Jana Čačky položil Pavel Cibina za grunt, kteréž přijal Jan Hnátek 1 R.
Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Pavel Cibina položil za grunt, kteréž přijal Jan Hnátek 1 R.
Letha 1638 za fojta Jana Čačkového Pavel Cibina položil za grunt, kteréž přijal Jan Hnátek 1 R.

Leta 1641 za fojta Jíry Čačkového Pavel Cibina položil peněz za grunt za rok 1640 a za 1641 dvojích peněz, kteréž přijal Jan Hnátek 3 R.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Pavel Cibina položil peněz ročních 1 R. Ten přijal Jan Hnátek.
f 173a
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Pavel Cibina prodal zase ten podsedek Janovi Hnátkovi za summu 9 R, placení po 1 R. Od[evzdán].
Rukojmě Martin Masařík a Jíra Peců SRSAN.
Na to odvedl, které Jan Cibina vyplatil 2 R.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Jan Hnátků položil a zůstává za úřadem, sou vydány Cibinovi 1 R.
Letha 1646 za fojta Mikuláše Bartoňového Jan Hnátků položil za grunt svůj peněz ročních Pavlovi Cibinovi 1 R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Frolka Jan Hnátek prodal podsedek svůj Danielovi Nožkovi za summu 20 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Pavel Zajíček a Pavel Masařík SRSN.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jíry Nošky Jiřík Matula ujímá podsedek po Danielovi Nožkovi za summu 20 zlm bez závdanku, platiti jej má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Ondra Paluška a Vácslav Řehák SRSN.