Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Grunth Jiříka Galetovýho

f 179a

Ten Jíra výš psaný má podsedek svůj zaplacený.

Letha 1600 za fojta Pavla Pivka prodán podsedek ze dvěma roubanicemi Kateřině, vdově po neboštíkovi Jiříkovi Galetovi zůstalé, za summu 40 R. Místo závdanku srazila dílu svého 6 R 20 gr, zůstává dopláceti mimo sražení dílu svého s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Galety od letha 1601 po 2 R - 33 R 10 gr. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Šeptalů, Jíra Jehlička S.R.S.A N.

Letha 1601 za fojta Jana Brychce Kateřina Galetova prodala podsedek se dvěma roubanicemi Janovi Vyležalovému za summu
40 R. Závdanku jí dal 3 1 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Pivků, Jíra Kolář S.R.S.A N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Vyležalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Galety 2 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Jan Vyležalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Galety 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Jan Vyležalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Galety 1 R.

Letha 1604 za fojta Martina Vrany Jan Vyležalů prodal podsedek se 2 roubanicemi Janovi Rujmíškovi za summu 44 R. Závdanku jemu dal 7 R, placením od letha 1605 po 2 R. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě Mikuláš Ivanů, Martin Malý Vrbecký S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Rujmíšek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Galety 2 R.
A skoupil od Jana Vyležala, což zaplaceného měl, totiž
4 R.
Též sobě porazil, což ještě Kateřině Galetové manželce jeho mimo vzetí závdanku náleželo na tomto gruntě, totiž 3 R 5 gr. Ty se jemu za zaplacené vypisují.
f 179b
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položil Jan Rujmíšek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Galety 1 R.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Jan Rujmíšek ua grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Galety 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Jan Rujmíšek za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Galety 1 R.

Letha 1612 za fojta Jana Zháňala Jan Rujmíšek prodal grunt svůj ze 3 roubanicemi Jírovi synu svému za summu 35 R 10 gr. Závdanku mu dal 11 R, ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Martinců a Pavel Houdků SRSAN.

A což ještě mimo vzetí závdanku skoupených a po manželce poražených na tomto gruntě Janovi Rujmíškovi, totiž 8 R 20 gr, náleželo, ty jest Jírovi synu svému pustil, pročež taky za menší summu ten podsedek prodal.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Jíra Rujmíšek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Galety 4 R.
Leta 1615 za fojta Jana Pavlova Jíra Rujmíšek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Galety 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Jíra Rujmíšek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Galety peněz ročních
2 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Jura Rujmíšek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Galety peněz ročních 2 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Jura Rujmíšek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Galety peněz ročních
2 R.
Letha 1626 za fojta Jana Čačka položil Jura Rujmíšek za grunth svůj 1 R.
Ty jsou přijaty k ruce panské, poněvadž od 24 leth sirotek poslední zajat jest od nepřátel a nápadníků není žádných.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého položil Jura Rujmíšek do důchodů JHM 1 R.

Letha Páně 1651 za [fojta] Pavla Zoubka prodal ouřad javornický podsedekh po Jurovi Rujmíškovi Martinovu Rujmíškovi synu jeho za summu 10 zlm,
f 180a
platiti se má komu náležeti bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě k zaplacení i povinnosti J.H.M. a obecní Pavel Čaček a Jura Peca S.R.S.a N.R.