Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Grunth Jana Červenýho

f 203a

Ten Jan Červený má podsedek svůj od osmi leth zaplacený.

Letha [15]96 ten podsedek Jan Červený prodal Buršovi za
8 R, závdanku jemu Bureš dáti má o Veliké noci 1 R.
Rukojmě Jan Šeptalů, Jan Červený S.R.S.N.

Leta [15]97 Bureš vejš psaný zemřel a Jan Červený zase ten podsedek, poněvadž jeho byl a za něj jemu nic položeno nebylo, přijal. Kderejž prodal Jurovi Hnátkovi za 5 1 R. Závdanku jemu položil při odevzdávce 7 1 gr, ostatek platiti má od leta [15]98 po 7 1 gr. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za p[lacení], o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] panské Matěj Moňků, Jura Souchovský S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Jíra Hnátek za podsedek svůj Janovi Červenému ročních peněz 7 1 gr.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Jíra Hnátek za podsedek svůj Janovi Červenému 7 1 gr.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Jíra Hnátek za pod[sedek] Janovi Červenému 7 1 gr.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Jíra Hnátek za podsedek Janovi Červenému 7 1 gr.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Jíra Hnátek za podsedek Janovi Červenému 7 1 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Jíra Hnátek za podsedek Janovi Červenému 7 1 gr.
f 203b
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Jíra Hnátek za g[runt] Janovi Červenýmu 7 1 gr.

Pusté