Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Grunth Jana Rujmíška

f 210a

Ten Jan výš psaný má podsedek svůj od dávních leth zaplacený.

Letha 1604 za fojta Martina Vrany prodal podsedek Jan Rujmíšek se 2 roubanicemi Martinovi Vávry Tkadlcových za summu 32 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě Jan Mlynářů, Jan Nebuda, Jan Hajný S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Vávry Tkadlcového za g[runt] Janovi Rujmíškovi 2 R.

Letha 1607 za fojta Jana Berdy Jan Rujmíšek podsedek ut s[upr]a po zabití Martina Tkadlcových zase přijal a prodal jej Janovi Štěpánový[mu] za summu 7 R. Na to jemu dal jalovici ve 3 R 15 gr a o Vánocích příštích ještě dáti má 3 R 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Baďurů, Jan Hnida S.R.S.A N.

Letha 1607 za fojta Jana Berdy Jan Štěpánů ze msty z toho gruntu ušel a Jan Rumíšek jej zase přijal a prodal Martinovi Janasovi za 4 R. Závdanku jemu dal 2 R a přez rok ještě položiti jmá ostatní 2 R. Odevzdán jemu za volné a svobodné.
Ruko[jmě] Jíra Moudrý SR.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položil Martin Janasů za gru[nt] ostatních 2 R. Ty přijal Jan Rumíšek.
A tak má grunt svůj zaplacený.

Pusté
f 210b
Letha 1647 za fojta Jana Čahla aby ten grunt dál pustý nezůstával, fojt z ouřadem prodali jej zase Mikulášovi Molockovi za summu 7 R, placení po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jura Čaček a Matěj Šipka SRSaN.
Tato odevzdávka jest z omylu napsaná.