Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunt Martina Vrany

f 14a
Ten Martin Vrana má podsedek svůj od dávních leth zaplacenej.
Pustý místo

Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala Mikuláš Šidláků z Velkej pojmouc sobě Kateřinu, pozuostalú vdovu po n[ebožtíku] Martinovi Vranovi, za manželku, jsouc toho nápadníkem prodal grunt z rúbanicemi a jiným k tomu od starodávna příslušenstvím Janovi Ozíbalovi za sumu 35 R bez závdanku (kromě štěpničky, kterouž sobě vymínil a jest pod platem), platiti má od letha 1610 po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Pavel Slabý, Jan Moňků, Václav Zálešák SRSAN.

Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových Jan Ozíbal prodal podsedek ut sup[ra] Janovi Frýdovi za 37 R, závdanku od něho vzal 2 R.
Tenž Jan Frýda zase jej prodal Janovi Červenýmu za 38 R. Závdanku mu dal Jan Červený 3 R, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Svíba, Pavel Šeptalů, Jíra Zátopa S.R.S.a N.
Letha a za fojta ut supra položil Jan Červený Mikulášovi Šidlákovi za gr[unt] 2 R.
Na zbor z nich dáno 1 R a Mikulášovi 1 R.
Zůstává ještě na zbor javornický 4 R.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlového Jan Červený položil za grunt peněz ročních Mikulášovi Šidlákovi 3 R.
Ty jest přijal Mikuláš Šidlák.
f 14b
Leta 1615 Jan Červený prodal grunt ten se vším příslušenstvím, jak jej sám měl, Jírovi Všetovi na ten spůsob, aby jej doplatil komuž náleží bez závdanku, platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Houdků a Tomáš Fridrichův SRSN.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Jíra Všetů položil za grunt Mikulášovi Šidlákovi peněz ročních 2 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Jíra Všetů položil za gr[unt] Mikulášovi Šidlákovi peněz ročních 2 R.
Ty 2 R oddal Mikuláš Šidlák na zbor javornický, kteréž přijali hospodáři zboru.
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňkového Jíra Všetů položil za grunt Mikulášovi Šidlákovi peněz ročních 2 R.
Ty 2 R oddal Mikuláš na kostel velický, kteréž přijali hospodáři kostelní Jan Lukášů (další neuvedeni).

Pusté

Letha 1631 za fojta Jana Čačka týž fojt a starší prodali ten gr[unt] požár Adamovi Balášovi za su[mmu] 15 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Hnátek s Martin Hrubý S.R.S.a N.
Letha 1635 za fojta Jana Čačkového Adam Baláš položil za gr[unt] na kostel velicský, kteréž přijal hospodář 1 R.
Letha 1636 Za fojta Jana Čačkového Adam Baláš podal za gr[runt] na kostel velecký 1 R.
Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Adam Baláš položil za grunt na kostel velicský 1 R.
Letha 1638 za fojta Jana Čačkového Adam Baláš položil za grunt na kostel velicský 15 gr.
f 15a
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Adam Baláš položil na kostel velický 15 gr.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Adam Baláž položil na kostel velický 1 R 15 gr.
Ty přijal Mikuláš Blanař, purgk[mistr] velický.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Adam Baláž položil na kostel velický, ty přijal Mikuláš Blanař, purgkmistr velický 1 R.
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Adam Baláš na kostel velický, kteréž přijal purgk[mistr] velický Jan Moller 1 R.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Adam Baláš položil ročních peněz na kostel velický 1 R.
Ten přijal Mikuláš Štěrba kostelník.

Letha Páně 1651 za fojta Pavla Zoubka prodal ouřad javornický ten podsedek po Adamovi Balášovi Janovi Ozíbalýmu za summu 15 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě k zaplacení i povinnosti J.H.M. a obecní Mikuláš Moleček a Jan Hnátek S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1654 dne 22. April prodán jest ten podsedek za fojta Pavla Zoubka od pana ouředníka Jurovi Plošticovi za summu 15 zlm bez závdanku, kteréž peníze do důchodův J.M. panskejch po zběhlým Adamu Balášovi náleží, pokládati má počnouc 1655 až do vyplnění summy té po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za dobré hospodářství, povinnosti panské a obecní, též placení podsedku Jan Menšík a Martin Tiskovanin R.S.a N.