Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Grunth Mikuláše Ivanového

f 231a

Letha Páně 1591 v neděli družebnú Mikuláš Slabý prodal podsedek svůj z rolí k témuž podsedku náležitou podle zápisu knih starých purkrechtních v listu 37 Mikulášovi vejš psanému za summu 66 R.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních dotčený Mikuláš Ivan do letha 1592 vyplnil 10 R a ostatek od letha [15]94 platiti má při Vánocích po 3 R – 56 R. Na to zadržel za letho [15]93 3 R.
Ta summa výš psaná náleží osobám těmto:
Item Matějovi Moňkovému mimo ty zadržalé 3 R ještě náleží 38 R.
Item Mikulášovi Slabých též náleží na posledních penězích 15 R.
Rukojmě Vítek Škřipů, Pavel Blažků a Mikuláš Slabý S.R.S.

Letha [15]94 položil Mikuláš za grunth svůj dvojích peněz purgkrechtních po 3 R – 6 R.
Ty přijal Matěj Moňků.
Letha [15]95 položil Mikuláš za grunth svůj Matějovi Moňkovi peněz purgkrecht[ních] 3 R.
f 231b
Letha [15]96 [položil] Mikoláš Ivan Matějovi Moňkovi 3 R.
Letha [15]97 Mikoláš Ivan položil Matějovi Moňkovi za grunt svůj 3 R.
Leta 1598 položil Mikuoláš Ivan Matějovi Moňkovi za grunt svůj 3 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Mikuláš Ivan za grunt Matějovi Moňkovému 3 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Mikuláš Ivan za g[runt] Matějovi Moňkovi 3 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Mikuláš Ivan za grunt Matějovi Moňkovi 3 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Mikuláš Ivan za g[runt] Matějovi Moňkovi 1 R 15 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Mikuláš Ivan za grunt Matějovi Moňkovi 3 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Mikuláš Ivan za g[runt] Matějovi Moňkovi 3 R.

Letha 1608 za fojta Jana Zháňalova prodán podsedek pozuostalý po nebo[žtíku] Mikulášovi Ivanovi Janovi Vaňka Janových za tu summu, což dopláceti jest, totiž 21 R 15 gr bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukoj[mě] Jan Červený, Václav Hovězský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Matějovi Moňkovému předních peněz 6 R 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Slabého 15 R.

Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala Jan Vaňka Janových tento podsedek zase Matějovi Moňkovému pustil a on jej prodal Jírovi Bednářovi za summu 21 R 15 gr bez závdanku. Jakož náleželo Matějovi Moňkovému předních peněz 6 R 15 gr, ty jest prodal Jírovi Bednářovi za hotových 3 R. A tak nebude povinen platiti až od letha 1615, placením po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jíra Zátopa, Jan Utláčal SRSAN.
f 232a
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Jíra Bednář položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Slabého 15 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Jíra Vaňků na místě Jíry Bednáře položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Slabého 1 R.

Ten podsedek držel Jíra Bednář a ušel preč, potom jest prodán od fojta a starších Jírovi Vaňkovému za tu summu, což na něm dopláceti zůstává, totiž 13 R 15 gr bez závdanku a což Jíra Bednář skoupil 6 R 15 gr, ty sou jemu Jírovi Vaňkovému puštěné. Odevzdán za volný a svobodný. Platiti jej má po 1 R.
Rukojmě Tomáš Fridrichů a Valenta Slezák SRSN.
Ten Jíra Bednář zůstal za obilí JM Páně 2 R 15 gr [dlužen], ty peníze na místě jeho zaplatil Jíra Vaňků držitel gruntu tohoto.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Jíra Vaňků položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Slabého 1 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Jíra Vaňků položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Slabého 1 R.

Leta Páně 1619 za fojta Martina Žilkového Jíra Vaňků prodal podsedek svůj Jurovi Moudrému za summu 11 R 15 gr a 2 R, kteréž jest měl Jíra Vaňků zaplacené, ty Jírovi Moudrému pustil, nezavdal jemu nic. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Kolář a Pavel Červený SRSaN.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Berdy po smrti Jury Moudrého prodán jest grunt tento Mikulášovi Moudrému, synu neboštíkovému, za summu tu, což za ten grunt se doplatiti má, totiž 11 R 15 gr. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Pavel Slezák a Valent Slezák SRSaN.

Letha 1633 za fojta Jana Berdy Mikuláš Moudrý z toho g[runtu] ušel a takový podsedek prodán jest Pavlovi Červenému bez závdanku za summu 11 R 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Hnátek a Vítek Zálešák S.R.S.a N.

Letha 1637 za fojta Jana Čačky Pavel Červený položil za g[runt] a ty přijal Pavel Krejčí 1 R.
f 232b
Letha 1644 a 1645 za fojta Jana Čahla položil Pavel Červený peněz ročních 2 R.
Ty přijal Pavel Slabých k ruce své.