Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Grunth Macka Slováka

f 238a

Letha Páně 1589 v outerý velikonoční Matěj Bánovský prodal jest grunth svůj podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 26 z spůl lánem roli i jiným k témuž gruntu příslušenstvím Mackovi Slovákovi za summu 106 R.
Na kterýž jest téhož letha výš psaného závdanku Matějovi Bánovskému položil 20 R.
Letha [15]90 položil Macek Slováků Danielovi 4 R.
Letha [15]91
Letha [15]92 za ty tři leta položil po 4 R – 12 R.
Letha [15]93
A ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má 70 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item Danielovi Blanaři 48 R, ty jemu od výš psaného leta se pokládati mají po 4 R.
Item Matějovi Bánovskému též náleží posledních peněz 22 R.
Rukoj[mě] Jan Šeptalů, Štěpán Kašpárků, Jíra Galita, Jan, otec výš psanýho Macka S.R.S.
f 238b
Letha Páně 1594 při spravování nových register Daniel Blanař prodal spravedlnost svou, kterouž na témž gruntě měl všecku, totiž 48 R, starším javornickým. Ta summa jíti má od letha [15]94 při Vánocích až do vyplnění těch 48 R po 4 R.
Letha [15]94 položil napřed psaný Macek za grunth svůj peněz purgkrechtních, kteréž obec přijala 4 R.
Letha [15]95 položil Macek za grunth peněz purgkrechtních obci javornické 4 R.

Letha [15]96 Macek Slovák prodal grunth svůj s půl lánem roli, se dvěma koňmi, vůz, pluh, brány a padělek osení za Suchý[m] Štěpánovi Kašparových za summu 100 R. Závdanku položil Mackovi Slovákovi 8 R a roční peníze položil týž Štěpán 4 R. A mimo to od téhož Macka Štěpán koupil, což na něm zaplaceného měl 32 R, dal jemu za to hotovejch 3 R.
A tak všeho na tom gruntě zaplaceného Štěpán má 44 R a ještě od letha [15]97 platiti má po 4 R – 56 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Blažků, Jíra Hlaváček, Janek Černý, Mikoláš Čaček S.R.S.N.
Letha [15]97 položil obci javornicské za grunt svůj Štěpán Kašpárků 4 R.
Leta [15]98 položil obci javornické Štěpán Kašpárků za grunt svůj 4 R.
f 239b
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Štěpán Kašpárků za grunt obci javornické 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Štěpán Kašpárků za grunt obci javornické 4 R.

Jakož na tom gruntě Matějovi Bánovskýmu 22 R náleželo, takové peníze Štěpánovi Kašpárkovému za hotových 6 R prodal. A tak Matěj Bánovský na tom gruntě nic nemá.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Štěpán Kašpárků za grunt obci javornické 3 R 15 gr.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Štěpán Kašpárků za g[runt] obci javornické 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Štěpán Kašpárků za g[runt] obci javornické 4 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Štěpán Kašpárků za g[runt] obci javornické 4 R.

[Pusté]

Letha 1613 za fojta Jana Zháňala Jan, syn n[ebožtíka] Štěpána Kašpárkového, prodal grunt požár s půl lánem roli a jiným k němu příslušenstvím Jírovi Bednářovi za summu 36 R. Závdanku mu dal 3 R, ostatek platiti má po 3 R až od letha 1615. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Houdek a Martin Kolář SRSN.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Jíra Bednář položil za grunt obci javornické peněz ročních 3 R.

Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Jíra Bednář ušel preč a fojt s staršími prodali ten grunt Jírovi Zátopovi s půl lánem roli a jinýám příslušenstvím za 30 R. Závdanku dal při odevzdávce 3 R, platiti jej má po 3 R od leta 1619. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Martin Řehořčík a Jan Cipina SRSN. Ten závdanek přijal Jan Štěpaník.
Pusté

Letha 1630 za fojta Jana Čačka Jíra Zátopa prodal ten grunt požár Janovi Čahlovi s půl lánem roli a jiným k tomu příslušenstvím za summu 20 R. Závdanku dal jemu 2 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Gembeš a Jíra Molečka S.R.S.a N.
f 239b
Letha 1635 za fojta Jana Čačkového Jan Čahel položil za grunt obci javornické 1 R.
Letha 1636 za fojta Jana Čačkového Jan Čahel položil za gr[unt] obci javornicské 1 R.
Letha 1637 za fojta Jana Čačky Jan Čahel položil za grunt obci javornicské 1 R.
Letha 1638 za fojta Jana Čačkového Jan Čahel položil za grunt obci javornicské 1 R.
Letha 1641 za fojta Jíry Čačkového Jan Čahel položil za grunt obci javornické 1 R.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla týž Jan Čahel položil obci javornicský, co tenž fojt přijal 1 R.

Letha 1646 za fojta Jana Čahla tenž Jan Čahel položil a přijala obec javornická 1 R.
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Jan Čahel peněz ročních obci javornicské, které přijala 1 R.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Jan Čahel položil peněz ročních a přijala obec javornická 15 gr.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Frolka Jan Čahel zemrouc, po smrti jeho ujal se téhož gruntu s půl lánem roli Jakub Čahel syn jeho a připisuje se jemu za 20 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti budou po 1 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Šípků a Jiřík Čahel SRSN.