Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Grunth Matěje Krátkých

f 266a

Letha Páně 1589 tenž Matěj výš psaný koupil jest grunth svůj z spůl láne[m] roli i jiným k tomu příslušenstvím podle zápisu v regimentu letha [15]89 založeného za summu 70 R.
Závdanku položil 6 R, téhož letha výš psaného položil peníze purkrechtní 4 R.
Letha [15]90 položil Matěj výš psaný 4 R.
Z toho závdanku a peněz purkrechtních zaplaceno dluhu do sirot[čí] truhlice 12 R 15 gr a ostatek 1 1 R při právě na hotově zůstává.
Letha 1591 Za ty 3 leta zadržel peněz purkrechtních
Letha 1592 za sebou 12 R.
Letha 1593
A ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po
4 R – 44 R.
Ta spravedlnost napřed psaná všecka náleží sirot[kům] Pavla Turka.
Na ty zadržalé peníze položil Matěj 4 R, ty přijala Dorota na díl svůj.
Rukojmě Jan Stejskalů, Pavel Bartoňů, Janek Černej a Macek Vyležalů R.S.
Matěj ten sobě díl svůj na gruntě, totiž 9 R 17 1 gr, srazil.
f 266b
Letha [15]94 ten napřed psaný grunth jest zase prodán Martinovi Pivkovi s tím se vším, jakž napřed položeno, za summu 70 R. Místo závdanku díl Barbory manželky své sobě na témž gruntě 9 R 17 1 gr srazil. A mimo to jest jemu Matěj Krátkej, což na tom gruntě vyplaceného měl pustil 27 R
17 1 gr. A tak tenž Martin Pivko za svůj grunth ještě dopláceti má 42 R 12 1 gr, ty má pokládati od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 4 R až do vyplnění summy ut sup[ra].
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské zejména tito: Jan Šeptalů, Vaněk Kunovský, Jan Stejskalů, Mikuláš Macháčků R.S.N.
Letha [15]95 položil Martin Pivko za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Letha [15]96 položil Martin Pivko za grunth peněz 4 R.
A mimo to díl Doroty ne[božtíka] Pavla Turka koupil, což jí tu náleželo na tom gruntě 7 R, za kteréž dal 1 R 19 gr hotových.
Leta [15]97 položil Martin Pivků za grunt svůj 4 R.
Leta [15]98 položil Martin Pivko za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Turka 4 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Martin Pivko za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Turka 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Martin Pivko na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Turka 4 R.

Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Martin Pivko za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Turka ost[atní] 2 R.
A tak má grunt zouplna zaplacenej.
f 267a
Letha 1607 za fojta Jana Berdy ouřad javornický prodali grunt s půl lánem roli, z vinohradem v Ležhoře, ze 3 koňmi, vozem, pluhem, bránou, ze 4 krávami, dobytka svinského 7, se vším osetím ozimým i jarým, pozůstalý po n[ebožtíku] Martinovi Pivkovi, Babuši, manželce po něm zůstalé, za summu 150 R. Z toho sobě srazila dílu svého 37 R 15 gr, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Bednář, Václav Moňků, Mikuláš Šáchů, Jan Pavla Janového S.R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňalova položil Jíra Slabý na místě manželky své za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pivky 2 R.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Jíra Slabý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pivky 3 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Jíra Slabý za gr[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pivky 2 R.
Letha 1612 za fojta Jana Čačka jakož náleželo Martě, s[irotku] n[ebožtíka] Martina Pivky, dílu jejího na tomto gruntě 34 R 15 gr, ty jest Matěj Zámečník manžel její Jírovi Slabýmu za hotových 7 R prodal. A tak ona tu již nic nemá.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Jíra Slabých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pivky peněz 4 R.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Jíra Slabých položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pivky peněz ročních
2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Jíra Slabých položil peněz ročních za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pivky 2 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky jakož náleželo na tomto gruntě Zuzanně, s[irotku] n[ebožtíka] Martina Pivky, dílu jejího nedobraného 30 R 25 gr, ty jest prodal Jura Rujmíšek, manžel tej Zuzanny, Jírovi Slabýmu, dal jemu za to dvý dobytka hovězího. A tak ta Zuzanna díl svůj zouplna vyzdvihla.
Téhož letha ut s[upr]a Jíra Slabých položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pivky 1 R.
Leta Páně 1618 za fojta Václava Moňky Jíra Slabých položil za gr[unt] 1 R. Jest obrácen k ruce JMP po Ance, která ze dvora ušla.
f 267b
Letha Páně 1623 za fojta Jana Berdy Pavel Slabý, bratr n[ebožtíka] Jíry Slabého, po smrti jeho prodal tento grunt Pavlovi Kablasovi Slezáku za summu 70 R bez závdanku a platiti jej má po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Martinců a Václav Charouzů S.R.S.N.

Letha Páně 1626 za fojta Jana Čačka prodal Pavel Kablas Slezák grunth svůj s půl lánem roli a obsetím na zimu po
2 m[ěřicích] obile, ušel z gruntu pryč, Michalovi Oravských z Bukovce za summu 70 R, platiti jej má rok po roku po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinností panských i obecních Pavel Houdek, Pavel Slezák, Pavel Frolků a Pavel Červený S.R.S. a nerozdílnou.

Letha 1629 za fojta Jana Čačka Pavel Slabý i na místě jinších nápadníkův prodal ten grunth s půl lánem roli Jírovi Moločkovi za summu 38 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Pavel Frolků a Jan Hnátků S.R.S.a N.

Letha 1633 za fojta Jana Berdy Jíra Moloček z toho gr[untu] ušel pryč a takový gr[unt] s půl lánem roli prodán jest Martinovi Lackovému bez závdanku za s[um]u 38 R, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Zálešák a Matěj Břečka S.R.S.N.
Leta 1638 za fojta Jana Čačkového Martin Lacek položil za grunt a ty zůstávají za obcí 1 R.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Martin Lacek položil za gr[unt] svůj, ty zůstávají za obcí 1 R.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Martin Lacek položil peněz ročních 1 R.
Z toho přijal Pavel Slabý 15 gr a Manda Zábřezká sestra jeho 15 gr.
f 268a
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Martin Lacek položil peněz ročních 1 R.
Z toho přijal Pavel Slabých 15 gr a Manda Zábřezká sestra jeho 15 gr.
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Martin Lacek peněz ročních 1 R.
Z toho přijal Pavel Slabých 15 gr a Manda Slabýho sestra jeho 15 gr.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Martin Lacek položil peněz ročních 1 R.
Z toho přijal Pavel Slabých 15 gr a Manda Slabýho sestra jeho 15 gr.