Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Grunth Pavla Vyleželového

f 272a

Ten Pavel vejš psaný má od dávních leth grunth svůj zaplacený.

Letha 1602 za fojta Martina Vranového podle rozdílu statku n[ebožtíka] Pavla Vyležalového Jíra sirotek a Barbora mateř jeho grunt ut s[upr]a s půl lánem roli, se 4 koňským,
s 1 krávou, s 8 ovcemi, s vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím ujali v summě 90 R. Z toho sobě srazili dílu svého každý po 30 R – 60 R a ostatek zůstávají dopláceti od letha 1603 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Hlaváček, Mikuláš Trnavský S.R.S.A N.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Jíra Vyležalů a Barbora mateř jeho za grunt 2 R.

Letha 1604 za fojta Martina Vrany Jíra Vyležalů a Barbora mateř jeho prodali grunth s půl lánem roli, se 3 koňmi, s 1 ovcí, s vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím za summu 90 R. Závdanku jim dal 4 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě Jíra Hlaváček, Florian Blanařů, Jíra Slabý S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Vyležalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Vyležalova 2 R.

[Pusté]

Letha 1614 za fojta Jana Zháňala Pavel Mlynář jakožto nápadník tohoto gruntu, poněvadž pustý několik let zůstával, prodal jej se vším k němu příslušenstvím Mathoušovi Zátopovi za summu 35 R bez závdanku, platiti má po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti Jíra Krátký a Martin Kolář S.R.S.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Matouš Zátopa položil za grunt ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Vyležela
2 R.
Leta 1618 za fojta Martina Žilky Matouš Zátopa položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Vyležala
1 R.
Pusté
f 272b
Letha 1631 za fojta Jana Čačka týž fojt a starší prodali ten gr[unt] požár s půl lánem roli Pavlovi Moločkovi bez závdanku za s[um]u 32 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Moloček a Jíra Moloček S.R.S.a N.

Letha 1633 za fojta Jana Berdy Pavel Moloček ušel pryč a ten gr[unt] s půl lánem roli prodán jest Míkovi Bártovému bez závdanku za s[um]u 32 R a platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Moloček a Jíra Čaček SRSN.
Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Míka Bartoňů položil za grunt a ty přijala Anna, vdova n[ebožtíka] Pavla Vyležalového 1 R.
Leta 1638 za fojta Jana Čačkového Míka Bartoňů položil za grunt a ty přijali nápadníci nebo[žtíka] Pavla Vyležalového Manda a Barbora, každá po 15 gr, činí 1 R.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Míka Bartoňů položil za gr[unt] svůj nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Vyležala 15 gr.
Leta 1641 za fojta Jíry Čačkového Míka Bartoňů položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Vyležala 15 gr.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Mikuláš Bartoňů položil nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Vyležala, kteréhož i přijal 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Mikuláš Bartoňů položil a přijali nápadníci n[ebožtíka] Pavla Vyležela 1 R.
f 273a
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil týž Mikuláš Bartoňů peněz ročních, který nápadníci n[ebožtíka] Pavla Vyležela přijali 1 R.
Letha Páně 1648 za fojta (nedopsáno)