Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Grunth Floriana Blanaře

f 276a

Letha Páně 1587 koupil Florian vejš psaný grunth svůj z lánem roli, z loukou, roubanicí, včely osmerými a jiným hospodářstvím, což k tomu gruntu přísluší, za summu 400 R.
Na kterýž jest vyplnil toto:
Letha [15]87
Letha [15]88 Za těch pěth leth položil po 10 R
Letha [15]89 - 50 R.
Letha [15]90
Letha [15]91
A ještě dopláceti zůstává od letha [15]92 350 R, ty pokládati má při Vánocích po 10 R.
Ta summa všecka náleží nápadníkům nebožt[íka] Matěje Blanaře.
Z té vejš psané summy položené vydáno níže psaným nápadníkuom, a to těmto:
Item Pavlovi Hulínskému na místě Kateřiny manželky své dáno 10 R.
Item Zuzanně též dáno 20 R.
Item Martě dáno 10 R.
A na dělníky od sklizení obilí a což se Jeho Mi[l]osti Pánu činže dalo i na jiné potřeby vydáno 10 R.
f 276b
Letha [15]94 položil Florian Blanařů za grunt svůj peněz purgkrechtních nápadníkům nebožt[íka] Matěje Blanaře, kteréž purgkmistr Vaněk Jakšů k sobě přijal 10 R.
Letha [15]95 položil Florian za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 10 R.
Téhož letha [15]95 skoupil od nápadníkuov n[ebožtíka] Matěje Blanařového, kteříž již díly své vyzdvihli a na tom gruntě nic více nemají 180 R.
A tak ještě za grunth svůj dopláceti zůstává od letha [15]96, tak jakž tom v rejstřích sirotčích položeno najdeš při sirot[cích] [15]98, ještě všeho 110 R. Ty má pokládati pořadně po 10 R.
Letha [15]96 položil Florka za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]97 položil Florka za grunt svůj 6 R.
Leta [15]98 položil Florka za grunt svůj 6 R.
Ty zuostávají při právě javornickým na s[irotky] Matěje Blanaře do Velkej. Sou z práva odvedeny na s[irotky] ut s[upr]a do truhlice velické.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Florka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanaře do Velký
6 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Florka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanařového do Velké 6 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Florka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanařového do Velké 6 R.

Leta Páně 1618 za fojta Václava Moňkového po smrti Floriana Blanaře Pavel, syn po něm zůstalý, podle poručenství otce jeho ujal ten grunt s lánem roli oseté, s 5 koňmi tažnými a
2 hříbaty, s vozem, pluhem, bránou za summu 150 R bez závdanku, platiti má od letha 1618 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Trnka z Velké, Jíra Hrachový, Matěj Švehla a Pavel Blanařů z Velké SRSaN.
f 277a
Letha 1630 za fojta Jana Čačka Pavel Blanařů budouc v držení toho grunthu i s lánem roli, prodal polovici téhož grunthu s půl lánem roli Janovi Janíčkových za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vítek Zálešák a Pavel Blanařů S.R.S.a N.

Letha 1635 za fojta Jana Čačkového Jan Janíčků a Pavel Frolků oba položili po 1 R, činí 2 R. Ty přijali nápadníci n[ebožtíka] Froliana Blanaře Anna a Kuna, mateř jejich Kateřina.
Ta spravedlnost svrchu psaného gruntu přichází na s[irotky] n[ebožtíka] Floriana Blanařového, totižto těmto na podsedku:
Kateřina na svůj díl poráží 2 R.
Jan Janíčků na svůj díl přijal 14 R 22 1 gr.
Item Pavel Frolků na svůj díl přijímá 15 R 22 1 gr.
Náleží ostatním summy dopláceti ut s[upr]a:
Kateřině, vdově zůstalé po n[ebožtíku] Frolianovi Blanařovi 16 R 22 1 gr. Na to přijala od Jana a Pavla 2 R, ještě dobírati má 14 R 22 1 gr.
Zuzanně, dceři n[ebožtíka] Froliana 16 R 22 1 gr.
Anně, dceři n[ebožtíka] Froliana 16 R 22 1 gr.
Kuně 16 R 22 1 gr.
Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Jan Janíků položil na svou stranu 1 R a Pavel Frolků též 1 R. Ty přijali nápadníci Anka 1 R, Kuna 1 R, činí 2 R.
f 277b
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Jan Janíček položil za gr[unt] svůj nápadníkům n[ebožtíka] Floriana Blanařového 1 R.

Leta 1641 za fojta Jíry Čačkového tenž grunt svrchu psaný zase přijal, totiž s polouláním roli, tak jakž mu jej ouřad javornicský prodal, Janovi Janíčkovému za summu 20 R, placení komu náleží poročně po 1 R. A tak ten grunt svrchu psaný jest v celosti připsán Janovi Janíčkovému za poloulání druhé.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Jan Janíček položil nápadníkům n[ebožtíka] Floriana Blanařového, což i přijali
1 R.

Letha 1646 za fojta Jana Čahla jakož Florian Blanařů od gruntu ut s[upr]a svého zaplaceného Kateřině manželce svej půl roubanici pořádně odkázal, po zemřetí pak tejž Kateřiny na děti její Annu, Kunnu, Zuzannu nápadem připadla v summě, jak nejprve koupená byla za 11 R 17 gr 1 den. Za kteroužto půl roubanicu jim Jan Janíček dal čtyri měřice žita, kterážto roubanice jest jemu tedt u přítomnosti nápadníkův ut s[upr]a odevzdána za volnú, svobodnú, docela zaplacenú a žádnému v ničemž nezávadnú.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Janíček peněz ročních 1 R. Ten přijaly Anna a Kuna Blanařova.
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Jan Janíček peněz ročních, které přijala Anna a Kuna Blanařova
1 R.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Jan Janíček položil peněz ročních 1 R. Z toho přijala Anna a Kuna Blanařova.
f 278a
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového Jan Janíčků pustil svůj poloulánný grunt Martinovi Janíčkovi synu svému za túž summu svrchu psanou za 20 R bez závdanku, placení každoročně po 1 R. Za volný a svobodný jest odevzdán.
Rukojmě za opravu a placení a jiné povinnosti podstavuje Jana Slabýho a Jana Sedláka.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jíry Nožky jakož Pavel Frolků majíc roubanici ukoupenou, prodal ji polovici, tak jakž zápis Floriana Blanaře ukazuje, takovej půl roubanice se připisuje Pavlovi Frolkovi za volnú, svobodnú, žádnému v ničemž nezávadnú.