Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Grunth Barbory Janáčky

f 21a
Táž Barbora vejš psaná má podsedek svůj zaplacenej.

Letha [15]97 ten podsedek nahoře psaný j[es]t prodán Matějovi Kotačkovi za summu 30 R. Závdanku položil při odevzdávce 4 R, ty j[es]t Dorota k sobě přijala a ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 R.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Pivko, Mikoláš Slabý SRSAN.
Leta 1598 položil Matěj Kotačků za grunt 2 R.
Ty přijala Dorota, dcera n[ebožky] Barbory Janáčky.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Matěj Kotačků za grunt svůj 2 R.
Ty přijala Dorota, dcera n[ebožky] Barbory Janáčky.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky položil Matěj Kotačků za grunt 2 R.
Ty přijala Dorota, dcera n[ebožky] Barbory Janáčky.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Matěj Kotačků za grunt 2 R.
Ty přijala Dorota, dcera n[ebožky] Barbory Janáčky.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Matěj Kotačků za g[runt] 1 R.
Ty přijala Dorota, dcera n[ebožky] Barbory Janáčky.
Letha 1603 za fojta Martina Vranového položil Matěj Kotačků za grunt 2 R.
Ty přijala Dorota, dcera n[ebožky] Barbory Janáčky.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Matěj Kotačků za g[runt] 2 R.
Ty přijala Dorotha, dcera n[ebožky] Barbory Janáčky.

Pustý místo
f 21b
Letha 1607 za fojta Jana Berdy prodán grunt s kouskem roli, pozůstalý po n[ebožtíku] Matěji Kotačkovi, Martinovi Odrobinovi za 24 R. Závdanku dal 1 R, ten přijal Pavel Kotačků a ostatek platiti má od letha 1608 po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
[Rukojmě] Jíra Moudrý.
NB. Ten Pavel ušel z zámku a své vuole užívá, spravedlnost jeho, což mu na tomto grun[tě] náleželo, totiž 17 R, na Jeho [Mil]ost připadla.
Na tomto gruntě náleží předních peněz Dorotě, dceři n[ebožky] Barbory Janáčky 13 R.
A Jeho [Mil]osti Pánu po Pavlovi Kotačkovýmu zběhlýmu ostatních peněz 10 R.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položil Martin Odrobil za gr[unt] Dorothě, dceři n[ebožky] Barbory Janáčky 1 R.
Ten přijal Jíra Košťál na díl jeho.

Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Martin Odrobil za grunt Jírovi Košťálovi 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Martin Odrobil za gr[unt] Jírovi Košťálovi 1 R.
Letha 1611 za fojta Jana Brychce položil Martin Odrobil za grunt Jírovi Košťálovi (neuvedeno).

Letha 1612 za fojta Jana Pavla Lysých Martin Odrobil prodal grunt s roubaničkou k témuž podsedku náležející Janovi Vaňka Lysých za summu 27 R 7 1 gr. Závdanku mu dal 7 R 7 1 gr, ost[atek] platiti má od letha 1613 po 1 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Hovězský a Jíra Bednář SRS.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Jan Vaňka Lysých položil za grunt za 3 leta Jírovi Košťálovi peněz 4 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Jan Vaňka Lysých položil za grunt Jírovi Košťálovi peněz ročních 1 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Jan Vaňka Lysých položil za grunt Jírovi Košťálovi peněz ročních 1 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Jan Vaňka Lysých položil za grunt Jírovi Košťálovi peněz 1 R.
f 22a
Letha Páně 1623 za fojta Jana Berdy po smrti Jana Vaňka Lysých prodán jest grunt tento, což na něm dopláceti zůstává, totiž 12 R 22 1 gr bez závdanku Václavovi Rabovi, platiti jej má po 1 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Vítek Zálešák S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1633 za fojta Jana Berdy prodán jest ten gr[unt] požár Pavlovi Hnátkovi bez závdanku za summu tu, což na něm dopláceti zůstává, totiž 12 R 22 1 gr, platiti jej má po 1 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Krejčí a Jíra Čambal S.R.S.a N.
Letha 1636 za fojta Jana Čačkového Pavel Hnátek položil za grunt, kteréž zůstávají za ouřadem 1 R.
Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Pavel Hnátek položil za grunt obci javornicské 1 R.

Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého a starší[ch] jeho prodal Pavel Hnátek zvrchu psaný podsedek Jurovi Zvaradovi za summu, totiž 12 R 22 1 gr bez závdanku a to, co na něm vyplatil, totiž 2 R, ty jest jemu pustil, ostatek má poročně platiti po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a všelijaké povinnosti panské a obecní Matěj Šipka a Pavel Červený SRSaN.

Letha 1645 za fojta Jana Čahla Jura Zvaradík položil peněz ročních obci javornicský 1 R.
Ten přijal fojt ut s[upr]a.
Letha 1646 za fojta Mikuláše Bartoňového položil peněz ročních Jura Zvaradík obci javornicské 15 gr.
f 22b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Frolky prodán jest týž podsedek po Jírovi Zvaradovi Jírovi Hrabovskému za summu 12 zlm bez závdanku, platiti jej má každoročně po 15 gr obci javornicské. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Ploštica, Adam Potkan SRSN.