Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Grunth Matěje Vyležela

f 291a

Letha Páně 1585 výš psaný Matěj koupil grunth svůj z spůl lánem roli i jiným k němu příslušenstvím za 50 R.
Na kterýž vyplnil závdanku [a] peněz purkrechtních do letha [15]92 15 R.
Letha [15]93 zadržel 2 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má nápadníkům nebožt[íka] Jana Všetečky po 2 R – 33 R.
Rukojmě Martin Vranů, Jan Stejskal S.R.S.

Letha [15]94 položil Matěj Vyležalů za grunth svůj peněz purgkrechtních dvojích 4 R.
Letha [15]95 položil Matěj Vyležalů za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 R.
Letha [15]96 položil Matěj Vyležalů 2 R.
Ty peníze sou k ruce Jeho [Mil]osti Pánu vyzdviženy po zběhlejch.
Letha [15]97 Matěj Vyležal položil za grunt svůj na nápadníky Jana Všetečky 2 R.
Leta [15]98 položil Matěj Vyležal za grunt svůj na nápadníky Jana Všetečky 2 R.
Téhož leta Matěj Vyležal srazil sobě dílu Kateřininého, manželky svej, dcery n[ebožtíka] Jana Všetečky, což jí z tohoto gruntu náleželo, totiž 26 R 19 gr.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
A tak grunt svůj zouplna zaplatil.

Pusté

Letha Páně 1629 za fojta Jana Čačka prodán jest od ouřadu ten grunth s půl lánem roli a roubanicí Jírovi Gembešovi bez závdanku za summu 30 R, platiti jej má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Vítek Zálešák a Šťastný Petrů S.R.S.a N.
Leta Páně 1636 za fojta Jana Čačka položil Jíra Gembeš z půl lánu 1 R. Ty jest přijala Kuna Matěje Vyležela na sirotky její.
Letha Páně 1637 za fojta Jana Čačkového Jíra Gembeš položil a ty přijala za grunt Kuna Matěje Vyležala 1 R.
Leta 1638 za fojta Jana Čačkového Jíra Gembeš položil za grunt a ty přijala Kuna Matěje Vyležala 15 gr.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Jíra Gembeš položil za gr[unt] svůj Kuně Matěje Vyležela 15 gr.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Jíra Gembeš položil za gr[unt] Kuně Matěje Vyležela 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Jíra Gembeš položil Kuně Matěje Vyležela 1 R.

Letha Páně 1647 za fojta Jana Slabého Jíra Gembeš zemřel a ten grundt s polouláním roli pustý jest zůstával. Takovej jest týž fojth z ouřadem prodali Jurovi Šipkovi za summu svrchu psanú, totiž 30 R. Poněvadž pak Kuna a Jíra Matěje Vyležela
6 R převzala a devěth R z toho gruntu dobírati měla, těch 9 R za jednu jalůvku jemu pustila
f 292a
a on tu jalůvku po odstavení třinácte neděl chovati má. Ostatní peníze komu náležeti budú, totiž 21 R, rok po roku po 1 R dopláceti povinen bude. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Mikuláš Chřenčík a Jan Raků SRSN.