Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Grunth Jana Šeptala

f 307a

Letha Páně 1585 Jan výš psaný koupil grunth po nebožt[íku] otci jeho zůstalý pdle zápisu knih starých purkrechtních v listu 22 z spůl lánem roli i jiným hospodářstvím za 130 R.
Na kterýž jest do letha [15]91 peněz purkrechtních vyplnil i s tím, což od Doroty, Kateřiny a od strejce svého Staňka skoupil, též i s poraženým dílem svým vyplnil 93 R 6 den.
Letha [15]92 a[15]93 zadržel 4 R a ještě mimo ty zadržalé doplátceti zůstává 32 R 29 gr 1 den.
Ta summa náleží sestrám jeho níže psaným, a to takto:
Item Ance mimo ty zadržalé 2 R jí náležité 15 R 29 gr
1 den.
Item Barboře též náleží mimo ty zadržalé 2 R jí náležitý ještě 16 R 29 gr 4 den.
Ty jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Na ty zadržalé 4 R položil Ance 2 R.
Více položil na ty zadržalé peníze Barboře 1 R.
Rukojmě Macek Moňků, Mach Kučera, Jan Rujmíšek S.R.S.
f 307b
Letha [15]94 položil Jan napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 R.
A zadržalejch též položil 1 R.
Z toho dáno Ance na díl její 1 1 R.
A Barboře též dáno 1 1 R.
Letha [15]95 položil Jan napřed psaný za grunth svůj peněz purk[rechtních] 2 R.
Z toho dáno Ance a Barboře každé po 1 R.
Letha [15]96 položil Jan napřed psaný za grunth, kteréž Anka a Barbora přijala 2 R.
Letha [15]97 položil Jan Šeptalů za grunt svůj 2 R.
Ty jsou dány Maruši a Martinovi po 1 R.
Leta 1598 položil Jan Šeptalů za grunt svůj 2 R.
Ty sou dány Maruši a Martinovi, každýmu po 1 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Jan Šeptalů za grunt svůj 2 R.
Ty sou dány Maruši a Martinovi, každým po 1 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Jan Šeptalů za grunt 2 R.
Ty jsou dány Maruši a Martinovi, každému po 1 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Jan Šeptalů za grunt 1 R.
Z toho dáno Maruši 15 gr a Martinovi 15 gr.

Letha 1602 za fojta Martina Vranového Jan Šeptalů dal jest Ance sestře své roubanici na díl její, což na tomto gruntě spravedlnost svou má v 5 R, zuostává se jí ještě z toho gruntu 2 R 29 gr 4 den.

Barboře též dal, když se vdala, dvě jalovičky na spravedlnost její, kterou na tomto gruntě má v 6 R, zuostává se jí ještě 3 R 29 gr 4 den.
f 308a
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Jan Šeptalů za grunt 1 R.
Z toho dáno Ance 15 gr a Barboře též 15 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Jan Šeptalů za grunt 2 R.
Z toho dáno Ance 1 R a Barboře též 1 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Jan Šeptalů za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Ance 1 R a Barboře též 1 R.

[Pusté]

Letha 1606 za fojta Jana Brychce ouřad velický prodali grunt požár s půl lánem roli, ze 2 koňmi, ze 2 hony osetí ozimého, pozůstalý po neb[ožtíku] Janovi Šeptalovým, Pavlovi, synu téhož Jana Šeptalovýho, za summu 60 R bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Hovězský, Mikuláš Šáchů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Ance Šeptalovej 14 gr 4 den.
Barboře sestře její 1 R 14 gr 4 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Šeptalova 58 R 6 den.
Pavel vejš psaný srazil sobě na tomto gruntě svém dílu svého otcovského 10 R 2 gr 5 1 den.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Pavel Šeptalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šeptala 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Pavel Šeptalů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šeptala 1 R
15 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Pavel Šeptalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šeptala peněz 6 R.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Pavel Šeptalů položil za grunt peněz ročních 2 R.
Z toho dáno Janovi Červenému po Barboře manželce jeho 1 R 14 gr 4 den a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šeptalového dáno 15 gr 3 den.

Pavel Šeptalů prodal ten grunt Janovi Ohrabňovému za 60 R. Závdanku jemu dal 10 R, platiti jej má po 2 R. Odevzdán za volný a svob[odný].
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti panské i obecní Mikuláš Gejdoš a Jíra Zátopa SRSN.
Letha 1616 za fojta Martina Žilky od Jana Ohrabňového přijato za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šeptalového
2 R.

f 308b
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Jan Ohrabňový položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šeptalového 2 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Jan Ohrabňa položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šeptalového 1 R.

Pusté

Letha 1631 za fojta Jana Čačka týž fojt a starší prodali ten požár Mackovi Vatovi za 20 R bez závdanku, platiti jej má po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Moleček a Jíra Bumbal S.R.S.a N.
Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Macek Vatův položil Pavlovi Šeptalovi, on je přijal 1 R.
Leta 1638 za fojta Jana Čačkového Macek Matula(!) položil za grunt a ty přijal Pavel Šeptalů 15 gr.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Macek Matula položil a ty přijal Pavel Šeptalů 15 gr.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Macek Vatulů položil za gr[unt] a ty přijal Pavel Šeptalů 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Macek Vatulů položil a přijal Pavel Šeptalů 1 R.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Macek Vatula položil za rok 1647 peněz ročních a přijal Pavel Šeptalů 1 R.
Item položiti má za rok 1648 1 R, takové přijíti má Pavel Šeptalů.
f 309a
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Frolka Matěj Vatula prodal svůj grunt z půl lánem roli Pavlovi Rujmíškovi za summu 20 zlm bez závdanku a což týž Matěj Vatula vyplatil, totiž 5 zlm, ty Pavlovi Rujmíškovi pustil, ostatních 15 zlm povinen bude platiti komu náležeti budou po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Nožka a Jíra Svarada SRSN.