Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Grunth Janka Černého

f 319a

Letha Páně 1588 Matěj Kotačků prodal grunth svůj z spůl lánem roli Jankovi Černému za 57 R.
Na kderýž jest do letha [15]93 vyplnil peněz purkrechtních i z poraženým dílem Zuzanny manželky svej, též i co od Anky sestry své skoupil 34 R.
A ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává osobám níže psaným toto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Jana Kotačky 10 R. Ty jim pokládati má po 2 R.
Item sirot[ku] nebožt[íka] Vávry Kotačky též 13 R náleží. Ty jemu jíti mají, když s[irotci] n[ebožtíka] Jana Kotačky nejprve svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 2 R.
Rukojmě Jan Všetečka, Vávra Kotačků, Pavel Vyležel, Bartoň Brychců S.R.S.

Letha [15]94 položil Jan Černých za grunth peněz ročních
2 R.
Odvedeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Jan Černých za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]96 položil Jan Černejch za grunth 2 R.
Letha [15]97 položil Jan Černých za grunt svůj 2 R.
f 319b
Leta 1598 položil Jan Černej za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kotačky ostatních peněz jim náležitejch 2 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Jan Černý za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky 2 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Jan Černý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačka 2 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Jan Černý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky 1 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Jan Černý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Jan Černý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky 1 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Jan Černý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávra Kotačky 1 R.

[Pusté]

Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových fojt a starší javornicští prodali gr[unt] požár s půl lánem roli Jírovi Vítových za summu 35 R bez závdanku, platiti má od letha 1612 po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Šeptalů a Jíra Slabých S.R.S.a N.

Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Jíra Víthů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky peněz 3 R.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Jíra Víthů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky 2 R.
A tak těm sirotkům Vávry Kotačky doplaceno jest.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Jíra Víthů položil za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Jana Černého 2 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Jan Víthů položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jana Černého 2 R.
Náleží Jeho [Mil]osti Pánu po zběhlých.

Leta Páně 1619 za fojta Martina Žilkového Jíra Víthů prodal grunt svůj s půl lánem roli Janovi Hnidovi za summu 32 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 6 R, platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opr[avu], povinnosti panské Mikuláš Bukovský a Jura Bednář SRSN.
Jíra Vítů měl na tom gruntě zaplac[eného] 3 R, ty jest Janovi pustil.
Pusté
f 320a
Letha 1630 za fojta Jana Čačka fojt a starší prodali ten grunth s půl lánem roli Janovi Turkovi bez závdanku za summu 25 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Horňák a Adam Kolář S.R.S.a N.
Letha 1646 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Jan Turčík peněz ročních za grunt svůj do důchodův J.H.M. 1 R.
Leta 1648 za fojta Jana Slabého Jan Turčík položil peněz ročních do důchod[ů] J.H.M. 1 R za rok 1647.

Pusté

Letha Páně 1651 za fojta Pavla Zoubka prodal ouřad javornický grunt z půl lánem po Janovi Turčíkovi Jurovi Podkaníkovi za summu 25 zlm, platiti se má ročně do důchodův J.H.M. po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě k zaplacení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Šibka a Jan Šibka S.R.S.a N.R.

Letha 1661 dne 10. Martii za fojta Martina Rujmíška Jan Ráček ujal grunth ut supra s půl lánem roli za summu 25 R, platiti jej má každoročně do důchodův J.H.M. po 1 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě Martin Rujmíšek a Jíra Plošticů S.R.S.a N.R.