Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Grunt Jíry Slabého

f 325a

Letha Páně 1588 v neděli smrtedlnou Jíra výš psaný koupil grunth svuoj z spůl láne[m] roli podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 17 od nebožt[íka] Matěje Slabého otce svého za 60 R.
Za kterýž jest vyplnil závdanku [a] peněz purkrechtních i s tím, což od Anky sestry své skoupil, též i z poraženým díle[m] svým 46 R a ještě dopláceti zůstává 14 R.
Z toho náleží do sirot[čí] truhlice předních peněz 5 R.
Item Mikulášovi, bratru výš psaného Jíry, též náleží na posledních penězích 9 R. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
Rukojmě Janek Černý, Jan Rybář, Pavel Bartoňů, Štěpán S.R.S.

Letha [15]94 položil Jíra Slabý za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]95 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 2 R.
Ty sou dány do jinších peněz sirot[čích].
Letha [15]96 položil Jíra vejš psaný za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 R.
Z toho dáno do jinejch peněz sirot[čích] 1 R a Mikolášovi též dáno 1 R.
Téhož letha pustil Mikoláš Jírovi z dílu svého 2 R.
f 325b
Letha [15]97 položil Jíra Slabý za grunt svůj 2 R.
Ty přijal Mikoláš, bratr Jíry Slabých.
Leta 1598 položil Jíra Slabejch za grunt svůj 2 R.
Ty přijal Mikuoláš Slabých, bratr téhož Jíry.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Jíra Slabých za grunt svůj Mikulášovi bratru svému ostat[ních] 2 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

[Pusté]

Letha 1606 za fojta Jana Brychce ouřad javornický prodali podsedek požár z půl lánem roli, ze 2 koňmi a jiným k tomu příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Slabých, Václavovi z Poteče za summu 60 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Běs, Petr Hamrle S.R.S.A N.

Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala ouřad javornický prodali podsedek požár s půl lánem roli Jírovi Čambalovi za summu 45 R bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Martin Odrobina a Martin Kolář SRSAN.

Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Jíra Čambalů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožky] Jíry Slabých 1 R.

Letha 1614 za fojta Jana Zháňala Jíra Čambalů prodal grunt s půl lánem roli, ze 2 koňmi, vozem, pluhem a jiným k němu příslušenstvím Mikulášovi Mazancovi za summu 61 R. Závdanku dal týž Mikuláš 17 R a ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti Pavel Mlynář a Pavel Krejčí SRSAN.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Mazanců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slabých peněz 4 R.
Letha 1615 za fojta Jana Pavlova Mikuláš Mazanců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slabých peněz ročních 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Mikuláš Mazanců položil za grunt svůj na s[irotky] nebožtíka] Jíry Slabých
2 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Mikuláš Mazanců položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slabých 2 R.
f 326a
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňkového Mikuláš Mazanců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slabých 2 R.

Letha Páně 1629 za fojta Jana Čačka Mikuláš Bukovský prodal ten grunth s půl lánem roli Matějovi Šipkovi za summu 35 R
15 gr. Závdanku dal jemu 3 R 15 gr, ostatek summy platiti má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Svíba a Jíra Rujmíšek S.R.S.a N.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Matěj Šipka položil za gr[unt] svůj nápadníkům n[ebožtíka] Mikuláše Slabinů 1 R.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Matěj Šipka položil a nápadníci n[ebožtíka] Mikuláše Slabiny přijali 1 R.

Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Frolka prodán jest týž grunt s půl lánem roli Jírovi Svaradovi za 35 zlm 15 gr bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zlm komu náležeti bude. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Pavel Rujmíšek a Jíra Nožka SRSN.