Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Grunth Tomáše Poláka

f 344a

Letha Páně 1592 ten Tomáš vejš psaný koupil podsedek ze čtvrtí achtelem vinohradu v Ležhoře, ze dvěma roubanicemi a zahradou za summu 45 R.
Závdanku dal 2 R, ty přijal Filip Galů, ostatek dopláceti má 43 R při Vánocích od letha [15]93 sirot[kům] nebožt[íka] Václava Moňkových po 2 R – 38 R.
A Filipovi Galovi posledních peněz 5 R.
Rukojmě Jan Rybář, Matěj Pivků, Jan Šeptalů S.R.S.

Letha Páně [15]94 položil Tomáš Polák za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 R.

Letha [15]95 Pavel Škrabů ten nahoře psaný grunth od Tomáše Poláka koupil za 45 R. Závdanku položil Pavel Škrabů 2 R a ostatek dopláceti má od letha [15]96 po 2 R.
Rukojmě Jíra Slovenčin, Pavel Petrů S.R.S.N.
Ten závdanek odveden na si[rotky] n[ebožtíka] Václava Moňkového.
Letha [15]96 položil Pavel Škrabů za grunth 2 R.
Leta [15]97 položil Pavel Škrabů za grunt svůj 2 R.
Leta [15]98 položil Pavel Škrabů za grunt svůj 2 R na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Moňkového 2 R.
f 344b
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Pavel Škrabů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Muňky 2 R.
Letha 1600 a 1601 za fojta Jana Brychce položil Pavel Škrabů za grunt dvojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Muňky 2 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Pavel Škrabů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Muňky 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vranového položil Pavel Škrabů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Moňky 2 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vranového položil Pavel Škrabů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Moňky 1 R.

[Pustý]

Letha 1607 za fojta Jana Berdy prodán grunt požár pozůstalý po neb[ožtíku] Pavlovi Škrabovi ze dvěma roubanicemi a třetí pod platem Václavovi Vlčkovi za summu 29 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Štěpánů, Jan Hnátků S.R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položil Václav Vlčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Moňky 1 R.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Václav Vlčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Moňky 2 R.

Téhož letha ut s[upr]a Václav Vlček prodal grunt ze dvěma roubanicemi Jírovi Zátopovi za summu 36 R. Závdanku jemu dal
9 R a pustil jemu 1 R, ostatek platiti od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Petr Hamrla, Jíra Hroch SRSAN.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Jíra Zátopa za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Moňky 1 R.
Letha 1612 za fojta Jana Zháňala položil Jíra Zátopa za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Moňky peněz 3 R.

Letha 1613 za fojta Jana Zháňala Jíra Zátopa prodal podsedek svůj se vším k němu příslušenstvím Janovi Martincovi za summu 44 R. Závdanku dal týž Martin Zátopovi 12 R a ostatek platiti má po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti Martin Řehořštík a Jíra Bednář SRSaN.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Martiníčků Jan za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Moňky peněz 3 R.
f 345a
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Jan Martiníčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Moňky peněz 2 R.
Jakož na tom gruntě náleželo Jírovi Zátopovi což vyplatil 10 R, ty peníze jest prodal Janovi Martiníčkovi za hotových
1 R 10 gr.
A tak Jíra na tom gruntě nic nemá ani potomkové jeho.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Jan Martiníčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Moňky 2 R.
Letha Páně 1617 za fojta Martina Žilky Jan Martinců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Moňky 2 R.
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňkového Jan Martinců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Moňky 2 R.

Pusté

Letha Páně 1629 za fojta Jana Čačka fojt a starší prodali ten požár ut s[upr]a Pavlovi Hnátkovi za summu 10 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jíra Čaček a Martin Hrubý S.R.S.a N.

Letha 1636 za fojta Jana Čačkového týž fojt s ouřadem prodali grunt podsedek Janovi Horňákovi za 10 R, placení komu náležeti bude ročně po 1 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské a placení gruntu Jan Horňák a Jíra Macek SRSAN.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého položil Jan Horňák za gr[unt] svůj k obci javornický 15 gr.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Jan Horňák položil za gr[unt] k obci javornicský 1 R.

f 345b
Letha 1648 za fojta Jana Slabého Jan Horňákův položil za rok 1646 peněz ročních 1 R.
Ten přijala obec javornická.
Item za rok 1647 položil k obci javornickej 15 gr.