Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Grunth Jana Stejskala

f 28a
Ten Jan Stejskalů má podsedek svůj zaplacený.

Letha 1601 za fojta Jana Brychce prodán podsedek, pozůstalej po n[ebožtíku] Janovi Stejskalovi, Ance vdově za sumu 24 R. Místo závdanku srazila sobě dílu svého 10 R
22 1 gr. A tak ještě mimo zůstává dopláceti sirotkům 13 R
7 1 gr, placením od letha 1602 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Pivků, Štěpán Kašpárků S.R.S.A N.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Pavel Pastýř za g[runt] na místě Anky ut s[upr]a ženy své na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stejskala 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Pavel Pastýř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stejskala 2 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Pavel Pastýř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stejskala 2 R.

Letha 1606 za fojta Jana Brychce ouřad javornický prodali podsedek požár, pozůstalý po neb[ožtíku] Pavlovi Pastýři Zuzanně Ohnojilových i s roubanicí za summu 20 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Mikulášů, Pavel Mlynář S.R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položila Zuzanna Ohnojilových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stejskala 1 R.
NB. Puštěno jí ten podsedek na placení po 1 R, poněvadž jej voda kazí.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Jíra, syn Zuzanny Ohnojilových, na místě jejím za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stejskala 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Jíra, syn Zuzany Ohnojilových, na místě jejím na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stejskala 1 R.
f 28b
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových Zuzana Ohnojilových prodala podsedek ut sup[ra] Martinovi Zpotoče za summu 20 R. Závdanku jí dal 3 R, jest k němu i roubanice, jakž nahoře, platiti má od letha 1611 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Odrobina, Jíra Navrátil S.R.S.a N.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Martin Zpotoče na s[irotky[ n[ebožtíka] Jana Stejskala za grunt peněz 2 R.
Leta 1615 za fojta Jana Pavlova Martin Zpotoče položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stejskala 1 R.

Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Martin Potocký prodal ten grunt Martinovi Hnátkovi s vším příslušenstvím za tu summu, což [se] na něm vyplatiti najde komuž náleží. Závdanku dal Martin 2 R, platiti má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Řehořčík a Jíra Vítů SRSN. A 4 R jemu pustil.
Leta svrchu psaného Martin Hnátků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stejskala peněz ročních 1 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Martin Hnátků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stejskala peněz ročních
1 R.

Téhož letha prodal Martin Hnátků týž grunt Janovi Kovářovi za sumu 20 R. Závdanku jemu dal 3 R a platiti jej má po 1 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Berdů a Pavel Červený S.R.S.a N.
Ty roční peníze, který jsou Martinovi Hnátkovi vypsaný, náleží také Janovi Kovářovi a jest je na místě Martina Hnátka položil 1 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Jan Kovář položil za grunt peněz ročních 1 R.
Z toho dáno na sirotky n[ebožtíka] Jana Stejskala posledních peněz 7 1 gr a na sirotky Pavla Pastýře dáno
22 1 gr.
Pusté
f 29a
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého a starší[ch] jeho zaprodali ten zvrchu psaný podsedek Janovi Jandovi za summu
12 R, placením poročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravy gruntu a povinnosti všelijaké panské a obecní Adam Baláš a Jakub Kruček SRSaN.

Letha 1645 za fojta Jana Čahla tenž fojt z ouřadem po odjití Jana Jandového prodali tenž grunt Jírovi Potkaníkovi za summu 12 R, placení po 1 R. Od[evzdán] za volný.
Rukojmě Macek Potkan a Jíra Zvarada SRSaN.