Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Grunth Vaňka Kunovského

f 355a

Ten vejš psaný Vaněk má podsedek svůj zaplacený.

[Pustý]

Letha 1607 za fojta Jana Berdy ouřad javornický prodali grunt požár ze 2 roubanicemi pozůstalý po neb[ožtíku] Vaňkovi Kunovským Matějovi Čambalovi za summu 20 R. Závdanku dal 4 R, přijal jej Jíra Bednář na díl Markéty ženy své, ostatek platiti má při každých Vánocích po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Čambal, Jan Marman S.R.S.A N.
Z toho gruntu Matěj Čambal ušel a Jíra Bednář jej přijal.

Letha 1608 za fojta Jana Zháňalova Jíra Bednář prodal ten podsedek zas Mikulášovi Lačnovský[mu] za summu, což dopláceti zuostává, totiž 16 R, platiti má od letha 1609 po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Svíba, Václav Hovězský S.R.S.A N.
Ta všecka summa náleží na 3 sirotky pozuostalé po n[ebožtíku] Vaňkovi Kunovském za tou příčinou, že Jíra Bednář na díl Markéty manželky své závdanku 4 R od Matěje Čambala přijal.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Mikuláš Lačnovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Kunovského
1 R.
f 355b
Letha a za fojta ut s[upr]a Mikuláš Lačnovský prodal grunt Václavovi Vlčkovi za summu 19 R. Závdanku jemu dal 3 R a pustil jemu 1 R, ostatek platiti má od letha 1619 po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jíra Bednář a Mikuláš Školů S.R.S.N.

Letha 1614 za fojta Jana Zháňala Václav Vlčků prodal podsedek s roubaničkú a jiným k němu příslušenstvím Martinovi Řehořkovi za summu 18 R. Závdanku jemu dal 3 R a ostatek platiti má po 1 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti Jíra Zátopa a Jíra Hrachový SRSAN.
Leta 1615 za Jana Pavlova fojta Martin Řehořčík položil
1 R. Ten přijal Jíra Kunovský, s[irotek] n[ebožtíka] Vaňka Kunovského.

Téhož leta za téhož fojta Martin Řehořčík prodal ten grunt se vším příslušenstvím Martinovi Odrobilovi za 18 R. Závdanku dal jemu 6 R, platiti má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. A což na tom gruntě Martin měl mimo závdanek vzatý
2 R, ty jest Odrobilovi pustil.
Rukojmě Martin Řehořčík a Adam Charús SRSN.

Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Martin Odrobina za grunt peněz Jírovi a Janovi Kunovským na díl jejich položil
1 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Martin Odrobina položil za grunt Jírovi a Janovi Kunovským na díl jejich 1 R.

Letha 1623 za fojta Jana Berdy prodán jest tento grunt Janovi Hnátkovi za summu tu, což za ten grunt dopláceti pozůstává, za 10 R bez závdanku a platiti jej má po 1 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panské i obecní Jan Molečka S.R.S.a N.
Pusté

Letha 1645 za fojta Jana Čahla tenž fojt z ouřadem prodali ten pustý podsedek Jurovi Křenčíkovi za summu 18 R, placení po 1 R. Od[evzdán].
Rukojmě Adam Baláš a Pavel Krutý SRSaN.
f 356a
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Jura Křenčík položil a přijala obec javornická 15 gr.

Letha 1654 za Pavla Zoubka, fojta též dědiny Javorníka, prodán jest podsedek od pana ouředníka napřed psaný Martinovi Branecskému za summu 10 zl mor[avských] bez závdanku, kteréž peníze náleží do důchodův panských, pokládati má počnouc od 1655 až do vyplnění summy té ut supra po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za povinnosti panské a obecní, též placení a zlepšení podsedku Jan Menšík a Jan Rebusal S.R.S.a N.